Återvinning av plast ur avfallsbränsle reducerar den fossila andelen och minskar behovet att köpa utsläppsrätter
Hem MILJÖ Återvinning av plast ur avfallsbränsle reducerar den fossila andelen och minskar behovet att köpa utsläppsrätter

Återvinning av plast ur avfallsbränsle reducerar den fossila andelen och minskar behovet att köpa utsläppsrätter

Publicerat av: Redaktionen

I samarbete med SÖRAB har Stockholm Exergi uppfört en anläggning för att bland annat sortera ut plast från den brännbara fraktionen i hushållsavfall.

Vid Brista kraftvärmeverk i Märsta finns nu en fullstor eftersorteringsanläggning som separerar plasten från den avfallsström som i övrigt används till bränsle i Block 2.

Plasten levereras till Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala och kan efter ytterligare upparbetning användas för att tillverka nya plastprodukter.

Plockanalyser av den avfallsfraktion som brukar kallas ”brännbar” eller ”restavfall” visar att den till en tredjedel utgörs av förpackningar. Cirka 15 procent av den brännbara fraktionen består av plast. Det är viktigt att tillvarata resurserna bättre, försöka sortera ut plasten och flytta sig högre upp i den så kallade avfallstrappan.

Separering med NIR

Pannan i Block 2 är dimensionerad för en kapacitet på 240000 ton avfallsbränsle per år. En delström av bränslet transporteras nu till den nya eftersorteringsanläggningen. I ett försteg separeras de gröna mindre påsar som innehåller komposterbart avfall från den övriga strömmen av påsar. Dessa processas i en mekanisk enhet som öppnar påsarna och frilägger materialets enskilda delar, som vi här kan benämna partiklar. Därefter passeras en kross som krossar överstora partiklar.

Återvinning av plast ur avfallsbränsle reducerar den fossila andelen och minskar behovet att köpa utsläppsrätter

Stockholm Exergi har tillsammans med SÖRAB och med stöd från Klimatklivet uppfört en anläggning som starkt bidrar till tjänsteutbudet gentemot kommunerna. Foto: David Walegren

I trumsiktar delas materialströmmen upp i fyra strömmar, med olika partikelstorlek. De som understiger 60 mm är svåra att återvinna och flödena av dem passerar en magnet som avskiljer magnetiska metaller och ett Eddy Current-steg som avskiljer icke-magnetiska metaller. Dessa säljs till metallåtervinnare. Resten som understiger 60 mm används som bränsle i Block 2.

De tre övriga strömmarna har olika partikelstorlekar:

• 60–150 mm går till plaståtervinning

• 150–320 mm går till plaståtervinning

• > 320 mm transporteras tillbaka till krossen

Orsaken till uppdelningen i två storleksfraktioner som går vidare till återvinning är rent processteknisk. De två fraktionerna transporteras vidare och passerar två NIR-kameror som identifierar plastpartiklar. Dessa blir till accept, medan övriga blir till rejekt och används som bränsle i Block 2. (NIR = Near Infrared Spectroscopy).

Godkänd kvalitet

Accepten går till en balpress som pressar kubiska balar och väger dessa. Balarna består av alla förekommande sorters plaster och de fraktas till Svensk Plaståtervinning i Motala.

– Vår anläggning kunde startas upp enligt plan i september förra året och snart nog fick vi godkänd kvalitet på den utsorterade plasten. Materialet klarar kravspecifikationerna på renhet enligt FTI för plast som ska återvinnas, berättar Mårten Eriksson, chef för återvinning inom Stockholm Exergi.

Eftersorteringsanläggningen i Brista är toppmodern och helautomatisk. Det förekommer ingen manuell sortering eller hantering av material som ska återvinnas. Alla transporter sker via transportband utan insatser av lastmaskiner, även transporten av inkommande material från bränslebunkern till plaståtervinningsanläggningen och transporten av rejekt därifrån tillbaka till Block 2.

Arbetet med att trimma in anläggningen fortsätter. Detta har dragit ut på tiden något på grund av den pågående pandemin. Planen är att köra anläggningen i tvåskift 06–22 med ett maxflöde på 40 ton/tim. Det skulle innebära en årlig mängd på 140000 ton. Bedömningen är att 75–80 procent av den i avfallet ingående plasten går att sortera ut, vilket skulle bli 17850 ton plast/år och dessutom 2520 ton metaller/år. Det kan dessutom bli aktuellt att köra anläggningen i treskift.

– Tack vare nya anläggningen kan vi öka återvinningsgraden och minska fossilandelen i bränslet. På sikt minskar detta vårt behov att köpa utsläppsrätter, förklarar Mårten Eriksson.

Billig tjänst

Stockholm Exergi har nu avtal med Örebro kommun att ta emot deras avfallsbränsle. Flera kommuner överväger att dra nytta av den lösning Stockholm Exergi erbjuder.

– Det är en billig tjänst, särskilt om vi jämför med miljönyttan av andra åtgärder som kan vara betydligt dyrare, avslutar Mårten Eriksson.

Den utsorterade plasten fraktas som nämnts till Svensk Plaståtervinning nya anläggning i Motala. Där delas materialet upp i olika sorters plast, även då med hjälp av NIR-sensorer. Respektive sort säljs sedan till industrier som tvättar och granulerar materialet för användning i nya plastprodukter. Och cirkeln sluts. Plaståtervinningen främjar därmed den cirkulära ekonomin.

Av Kjell-Arne Larsson

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>