Audi-koncernen: All time high-resultat under första halvåret 2022
Hem TRANSPORT Audi-koncernen: All time high-resultat under första sex månaderna 2022

Audi-koncernen: All time high-resultat under första sex månaderna 2022

Publicerat av: Redaktionen

Audi-koncernen rapporterar en solid balans för första halvåret 2022.

På grund av halvledarkrisen och covid-relaterade nedstängningar i Kina kunde Audi inte möta den starka efterfrågan på märket.

Trots detta ökade Audi-koncernens försäljningsintäkter med två procent till 29,9 miljarder euro och rörelseresultatet uppnådde ett nytt rekord på 4,9 miljarder euro. Med 16,5% var rörelsemarginalen väl över föregående år och den strategiska målkorridoren på 9 till 11%. Bakgrunden till resultatet är bland annat den positiva prispositionen, den solida verksamheten hos lyxbilsmärkena Lamborghini och Bentley samt medvind i säkrade råvaruaffärer. Audi-koncernen bekräftar även prognosen för leveranser, försäljningsintäkter och avkastning för 2022.

CEO Duesmann: “Den globala krisen för fossila bränslen styrker strategiskt fokus på e-mobilitet och koldioxidneutral produktion”
CFO Rittersberger: ”Ett starkt första halvår visar att Audi har hanterat turbulensen väl och nyttjat möjligheterna”
Försäljningsintäkter 29,9 miljarder euro, rörelseresultat 4,9 miljarder euro, rörelsemarginal 16,5 procent.
– Vårt finansiella resultat under de första sex månaderna 2022 visar på hur stark och lönsam vår märkesgrupp är. Trots den utmanande ekonomiska och geopolitiska miljön kunde vi öka omsättningen och avkastningen signifikant, säger Markus Duesmann, CEO AUDI AG. Samtidigt visar den nuvarande situationen på världsmarknaden tydligt att ekonomin och samhälle behöver överge fossila bränslen ännu snabbare. Utbyggnaden av förnybar energi och övergång till elektrisk mobilitet är viktiga steg i den riktningen. Vi är därför på rätt väg med vårt strategiska fokus på e-mobilitet och koldioxidneutral tillverkning.

Ökade leveranser av elbilar och lyxbilsmärken

Mot bakgrund av den utmanande situationen levererade premiummärkesgruppen 797 587 bilar till kunder under de första sex månaderna (2021: 986 567). Jämfört med rekordet under första halvåret 2021, minskade leveranserna av märket Audi med 20% till 785 099 (2021: 981 681). Efterfrågan var fortsatt stark trots halvledarkris och covidrelaterade nedstängningarna i Kina.

Ducati levererade 33 265 (2021: 34 515) motorcyklar. Minskningen med 3,6% jämfört med det starka föregående året är en följd av tillgången på halvledare. Med 5 090 (2021: 4 852) bilar noterade Lamborghini ett rekord med en ökning på 4,9% medan det brittiska märket Bentley, som är nytillkommet i märkesgruppen, sålde 7 398 (2021: 7 199) bilar.

Audi fortsätter elektrifieringsstrategin. Ökning med 52,7%.
Varumärket Audi ökade antalet helt eldrivna bilar till 50 033 (2021: 32 775), en ökning på 52,7% jämfört med föregående år. Audi e-tron var fortsatt populär och Audi Q4 e-tron visade den högsta tillväxten. Andelen helt eldrivna bilar som levererades av märkesgruppen ökade till 6,3%.

Med den framgångsrika lanseringen av Audi charging hub har Audi visat på en lösning för snabb och okomplicerad laddning av elbilar i citymiljö. ”Återkopplingen från kunder efter lanseringen av pilotanläggningen i Nürnberg är extremt positiv och följs upp av en hub i Zürich och fler platser under 2022” säger Hildegard Wortmann, Försäljnings- och Marknadsdirektör i Audis ledningsgrupp. Under 2023-2024 planeras för ytterligare sajter för att möta den ökade efterfrågan i de tyska städerna.

Audi-koncernen: All time high-resultat under första halvåret 2022Ny elbilsfabrik i Kina

En annan milstolpe i elektrifieringsstrategin var fundamentet till en elbilsfabrik i Changchun i slutet av juni. Efter färdigställandet i slutet av 2024, kommer modeller som baseras på PPE-plattformen (Premium Platform Electric) rulla av bandet i en hållbar och digitaliserade produktion för den kinesiska marknaden. Den 150-hektar stora anläggningen kommer att ha en årlig tillverkning på över 150 000 bilar.

Ökade försäljningsintäkter

Under de första sex månaderna uppnådde Audi-koncernen en omsättning på 29 869 (2021: 29 212) miljoner euro. Trots vikande försäljningssiffror kunde märkesgruppen öka omsättningen med två procent. Tillväxten beror framförallt på konsolideringen av lyxbilsmärket Bentley sedan 1:a januari 2022. Koncernen lyckades dessutom förbättra den redan starka prispositionen tack vara den höga efterfrågan på det attraktiva modellprogrammet. Mätt efter Audi-koncernens totala omsättning, ökade andelen EU-taxonomi-konforma försäljningsintäkter till 12,3%. Företaget understryker därmed betydelsen av de ESG hållbarhetskriterier för alla företags- och produktbeslut som är förankrade i företagets strategi “Vorsprung 2030”.

Rörelsemarginal överträffar det strategiska målet

Under första halvåret 2022 visade Audi-koncernen ett nytt rekordresultat på 4 933 (2021: 3 113) miljoner euro, en ökning på 58,5%. Rörelsemarginalen ökade till 16,5% (2021:10,7%). Utöver den starka prispositionen och starka prestationen från Lamborghini, Bentley, och Ducati, inkluderar rörelseresultatet även positiva effekter från säkrade råvaruaffärer på totalt 0,4 miljarder euro. Efter en tydlig medvind under det första kvartalet (1,2 miljarder euro) har effekten avtagit avsevärt under andra kvartalet.

– Den tydliga ökningen av rörelseresultatet under det första halvåret 2022 och marginalen som är långt över den strategiska målkorridoren på 9 till 11%, visar att vi har bemästrat turbulensen väl och samtidigt konsekvent nyttjat möjligheterna, säger Jürgen Rittersberger, CFO AUDI AG.

Stark prestation från Lamborghini, Bentley och Ducati

Märket Lamborghini ökade omsättningen med 30,6% till 1 332 (2021: 1,020) miljoner euro under första halvåret. Märkets rörelseresultat ökade med 69,3% till 425 (2021: 251) miljoner euro, med en marginal på 31,9% (2021: 24,6%). Bentley (1) uppnådde försäljningsintäkter på 1 707 (2021:1 324) miljoner euro, medan rörelseresultatet ökade till ett nytt rekord på 398 (2021: 178) miljoner euro och en marginal på 23,3% (2021: 13,4%). En stark prisposition kompenserade för Ducati’s minskade leveranser. Motorcykelmärket ökade omsättningen med 5,4% till 542 (2021: 514) miljoner euro och genererade ett rörelseresultat på 68 (2021: 59) miljoner euro, med marginal på 12,6% (2021: 11,5%).

Finansiellt resultat och nettokassaflöde

Det finansiella resultatet under det första halvåret var 754 (2021: 762) miljoner euro. Det inkluderar lejonparten av verksamheten i Kina som med 431 (2021: 565) miljoner euro är lägre än föregående år. Minskningen är ett resultat av covid-nedstängningarna under det andra kvartalet. Resultatet efter skatt klättrade till 4 390 (2021: 3 386) miljoner euro, en ökning på 29,6%.

Jämfört med de höga siffrorna under första halvåret 2021, normaliserades nettokassaflödet till 2 593 (5 512) miljoner euro under de först sex månaderna 2022. Bland annat beror det på ökade lager orsakade av störningar i logistik- och leveranskedjor, framförallt vid covid-nedstängningarna i Kina och halvledarbrist. Audis nettokassaflöde minskade dessutom pga investeringar i den nya produktionsanläggningen Audi FAW NEV Company Ltd. i Changchun och transfereringar inom Volkswagen-koncernen.

Prognos för 2022 bekräftad trots utmaningar

Prognosen för Audi-koncernen inkluderar de för närvarande förutsebara kortsiktiga konsekvenserna av kriget i Ukraina, den pågående halvledarkrisen och covid-nedstängningar i Kina under det första halvåret. Övriga effekter av den geopolitiska situationen och gasbristen på den globala ekonomin kan inte förutses med tillräcklig säkerhet. Märkesgruppen förväntar sig leveranser på mellan 1,8 och 1,9 miljoner fordon och försäljningsintäkter på mellan 62 och 65 miljarder euro för helåret 2022. Rörelsemarginalen prognostiseras till mellan 9 och 11%. Nettokassaflödet förväntas till mellan 4,5 och 5,5 miljarder euro. Audi-koncernen förväntar sig ett Capex ratio på mellan 4 och 5 procent. På grund av större investeringar i framtidsteknik, förväntas forsknings- och utvecklingskostnader att ligga något över korridoren på 6 till 7%.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>