​Solör Bioenergi stöttar Barncancerfonden

​Solör Bioenergi stöttar Barncancerfonden 1

Barn och cancer hör inte ihop. Därför är det en självklarhet för Solör Bioenergy Group att stötta Barncancerfonden och deras viktiga arbete för att utrota barncancern.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 156 500 användare varje dag. Bolaget finns på 141 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Barncancerfondens vision är att helt utrota barncancer. Vägen dit består av forskning, utbildning och samarbeten. De pengar som ges till fonden hjälper till att finansiera biobanker, vårdplaneringsgrupper, utbildningar, stöd och information.

– Varje krona är viktig i kampen mot barncancern. Vi på Solör vill vara med och göra skillnad och ser vårt bidrag som självklart, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

85% av de drabbade barnen överlever sin sjukdom, men det räcker inte. Barncancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige för barn i åldern 1-14 år.

– Vi hoppas att fler företag bidrar så att kampen med att utrota barncancern får än mer stöd, säger Anders.

Related Articles