• 2020-11-30
  • Last Update 2020-11-30 08:58
  • Stockholm

ADVANIA

Initiativet Impact by Advania ska uppmana till ärliga samtal om digitaliseringens inverkan på samhället

Sofia Molin, PR & Communication Manager, Advania Sverige AB, inititativtagare till Impact by Advania. Foto: Josef Eliasson Sverige saknar ärliga samtal om digitaliseringens både positiva och negativa inverkan på samhället.…

Read More

Hållbarhetsrapporteringen – en tid till både reflektion och framåtblickande

Helena Nordin, Advanias hållbarhetschef, om vikten i att inte dra ner på takten. En hållbarhetsrapport är mycket mer än ett dokument som ska skrivas varje år. Det är en värdefull…

Read More

Advania förvärvar Kompetera – nu etablerade i hela Norden

Advania lägger den senaste pusselbiten i sin nordiska expansion genom att förvärva det danska IT-bolaget Kompetera. Det innebär att Advania nu är fullt etablerade i Norden och är ensamma om…

Read More

Advania skapar kvalitet i hela leverantörskedjan

Bättre arbetsvillkor hos underleverantörerna, bättre för miljön och i längden även bättre för företaget. För Advania innebär medlemskapet i nätverket Responsible Business Alliance, RBA, att företaget kan ta nästa steg…

Read More

Advania Data Centers ehf expanderar och etablerar ett nytt miljövänligt HPC datacenter i Sverige

Advania Data Centers (ADC) och Stockholm Exergi, en lokal elleverantör, har ingått partnerskap inför uppbyggandet av ett nytt datacenter i Stockholm, Sverige. ADC kommer hyra mark av Stockholm Data Parks…

Read More

Advania kvalar in till RBA – Elitserien för en hållbar IT-bransch

För att bidra till en hållbar leverantörskedja i IT-branschen har Advania ansökt och blivit godkända som medlemmar i nätverket Responsible Business Alliance (RBA). Hela bolaget får därmed en gemensam uppförandekod…

Read More

100% förnybar el i datahallarna

All el i Advanias datahallar är numera av förnybart ursprung samtidigt som andelen förnybar el i kontoren uppgår till 85 procent. El med låg miljöpåverkan är i dag en avgörande…

Read More

Advania ”De håller längre än vi tror”

IT-Hållbarhet fick möjligheten till ett exklusivt samtal med Helena Nordin, Sustainability Manager, på Advania. Den chansen ville vi inte missa. Tidigt i vårt möte står det klart att hon vet…

Read More