Elbilsprojekt som visar vägen

Elbilsprojekt som visar vägen 1

Projektet Stolpe in för Stad och Land (SiSL) har nått halvtid och utvärderingen visar att projektet är på rätt väg.

Antalet laddstationer och elfordon ökar och projektet har bidragit genom att kompetenshöja ett stort antal personer och stöttat företag och organisationer så att de har kunnat investera i elfordon och laddstolpar. I nyhetsbrevet får ni veta mer om hur laddstationer skulle kunna bli mer tillgängliga, hur kommuner kan minska sin fossila fordonsflotta och vilka stöd som finns att söka för de som vill växla över till el. I nyhetsbrevet beskriver vi också hur vi jobbar med att förbättra laddinfrastrukturen och så tipsar vi om en podd som tar upp elbilar ur olika perspektiv.

Trevlig läsning och ha en skön sommar!

Här kan du läsa och ladda ner nyhetsbrevet:

Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland, nyhetsbrev 3, juni 2020

Related Articles