En lag för tillgänglighet och digitalisering
Hem NYHETER En lag för tillgänglighet och digitalisering

En lag för tillgänglighet och digitalisering

Publicerat av: Redaktionen

Den 23 september börjar kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service att gälla för webbplatser som är högst ett år gamla. Lagen är viktig för allas rätt till digital offentlig service men också för digitaliseringen av offentlig förvaltning.

En lag för tillgänglighet och digitalisering

Jan Bergdahl, projektledare på DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

Just nu digitaliseras Sverige. Det ger användarna nya sätt att få tillgång till offentlig service, till exempel via webbplatser och e-tjänster. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Det är därför viktigt att exempelvis offentliga webbplatser håller en god tillgänglighet.

God tillgänglighet kan vara helt avgörande

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Omkring 20 procent av Sveriges befolkning har idag någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga.

– För användare med funktionsnedsättning finns ibland inget val, de måste använda en offentlig webbplats för att utföra ett ärende. Då kan tillgängligheten vara helt avgörande, säger Jan Bergdahl, projektledare på DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Se kraven i lagen som ett verktyg

Sverige har som mål att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En god tillgänglighet är avgörande för att vi ska nå det målet. Genom att göra det enklare för alla har vi större möjligheter att lyckas.

– Kraven i lagen ska ses som ett verktyg för att skapa en digital service som blir användbar för alla. Ju fler som kan använda digital service desto mer effektiv och ändamålsenlig blir den offentliga förvaltningen, säger Jan Bergdahl.

Dialog i första hand

DIGG har fått i uppdrag att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Det betyder att DIGG till exempel kommer genomföra tillsyn genom så kallad övervakning och hantera anmälningar som kommer in till myndigheten.

– Vår förhoppning är dock att anmälningarna blir få och att användare och offentliga aktörer i första hand för dialog för att lösa eventuella hinder, eftersom dialogen med användarna kan ge en bättre förståelse, säger Jan Bergdahl.

Tillsammans kan vi skapa en digital offentlig service för alla

DIGG har sedan en tid tillbaka arbetat med att bygga upp myndighetens tillsynsverksamhet och ser det som viktigt att nu inleda dialog med de som direkt påverkas av bestämmelserna, det vill säga användarna och offentliga aktörer. DIGG kommer därför under hösten att kontakta funktionshinderrörelsen i hopp om att inleda samverkan.

– Det kommer att ge oss en bättre förståelse för vilka problem användare med funktionsnedsättning upplever, hur stor omfattningen är och vilka eventuella utmaningar offentliga aktörer kan möta när de ska leva upp till kraven. Förhoppningsvis kan vi också diskutera framtida lösningar för att öka den digitala tillgängligheten ytterligare, säger Jan Bergdahl och fortsätter:

– För digitalisering är en lagsport och tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa en digital offentlig service för alla.

Fakta

DIGG:s uppdrag är att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig genom att använda digitaliseringens möjligheter. En viktig del för att lyckas med det är att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2019 men kraven i lagen börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en ny eller befintlig webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. Lagen är tillämplig på offentliga aktörer, exempelvis statliga och kommunala myndigheter men även vissa privata aktörer omfattas. Du lever upp till kraven på tillgänglighet genom följa en särskild europeisk standard.

Läs mer om lagen på DIGG:s webbplats

DIGG- Myndigheten för digital förvaltning är en statlig myndighet under Infrastrukturdepartementet. Myndigheten bildades den 1 september 2018 och har sitt säte i Sundsvall. Uppdraget är att stödja och samordna offentlig sektor inom den förvaltningsgemensamma digitaliseringen och även ansvara för Sveriges förvaltningsgemensamma digitala infrastruktur. Myndigheten ska också bistå regeringen med underlag inom digitaliseringen av det det offentliga samt följa och analysera utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>