BCG: Hållbart jordbruk i Sverige avgörande för att nå Net Zero
Hem MILJÖ Enligt Boston Consulting Group, hållbart jordbruk i Sverige avgörande för att nå Net Zero

Enligt Boston Consulting Group, hållbart jordbruk i Sverige avgörande för att nå Net Zero

Publicerat av: Redaktionen

Gröna markanvändningstekniker kan minska Nordens växthusgaser med 58 megaton till 2050.

Det visar nya siffror som Boston Consulting Group tagit fram.

– Jordbruket kommer att spela en avgörande roll för att Sverige ska nå sina klimatmål och svenska innovationer kan bli avgörande för den globala jordbruksomställningen, säger Nanna Gelebo, partner och en av två ledare för BCGs svenska klimathub.

I dag står jordbruket i Norden för cirka 20 procent av alla växthusgaser och att lyckas minska dessa fortsätter att vara en utmaning. Jordbruket medför en rad faktorer som är svåra att minska koldioxidutsläppen från, till exempel metangas från betesdjur, gödningsmedel och applicering av djurgödsel samt energi och drivmedel som går åt när jorden brukas.

Bönder, skogsägare och företag kommer att bli tvungna att ompröva traditionella markanvändningsmetoder och byta till andra sätt som exempelvis regenerativt jordbruk, vilket innebär ett annat tillvägagångssätt för markhantering som syftar till att förbättra markens hälsa, begränsa erosion och öka bördigheten.

­– Sverige och övriga nordiska länder har en roll att spela som föregångsländer, och det finns stora ekonomiska fördelar för företag som leder vägen i detta arbete, säger Nanna Gelebo.

Enligt BCG kan jordbruket och biosfärens ekosystem, om rätt saker görs, eliminera cirka 58 megaton CO2-ekvivalenter i Norden till 2050 och mer än 100 gånger så mycket över hela världen. Samtidigt beräknas den globala marknaden för sådana lösningar år 2050 uppgå till cirka 1,3 biljoner euro globalt.

De stora omställningarna ställer krav på nya tillvägagångssätt i jordbruket som det kommer ta tid att implementera. Genom att ställa om till el och biobränslen samt hållbart skogsbruk kan ytterligare koldioxidbesparingar ske.

­– Det finns en viktig policydebatt att föra på EU-nivå om hur man kan underlätta för jordbrukare att blir mer miljömässigt hållbara. Länder och företag som väljer att gå ännu längre än netto noll bör till exempel kompenseras därefter, säger Nanna Gelebo.

BCG: Hållbart jordbruk i Sverige avgörande för att nå Net ZeroTre åtgärder som dramatiskt kan hjälpa Norden att nå nollutsläpp och skapa nya affärsmöjligheter är enligt BCG att:
  1. Utnyttja boskapsgödsel som råvara för biogasinstallationer.
  2. Förbättra den naturliga miljön och biologiska mångfalden genom beskogning, hållbart skogsbruk och våtmarksodling av torvfält.
  3. Förenkla och göra det mer lönsamt för lantbrukare att använda regenerativa och cirkulära jordbruksmetoder.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>