Etteplan skriver under digitaliseringsbranschens innovationsdrivna färdplan för fossilfri konkurrenskraft och global hållbarhet.

– Etteplan har medverkat i och ställer sig bakom digitaliseringskonsultbranschens färdplan som uttrycker branschens ambition att hjälpa samhället att bli medvetna om och använda digitaliseringens möjligheter. Färdplanen har lämnats över till regering den 20 mars.

Etteplan skriver under digitaliseringsbranschens innovationsdrivna färdplan för fossilfri konkurrenskraft och global hållbarhet.För att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045 kommer det att krävas transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. De lösningar som digitaliseringen möjliggör och som vi på Etteplan och hela digitaliseringskonsulter hjälper till att implementera har mycket stor potential att möjliggöra minskningar av de globala utsläppen av växthusgaser. Studier som fokuserar på optimering av nuvarande system visar att digitala lösningar kan bidra till en cirka 20-procentig minskning av de globala utsläppen. Möjligheten till utsläppsminskningar är dock betydligt större om vi även inkluderar digitaliseringens transformativa effekt som kan bidra till att fylla samhällets behov på helt nya sätt.

Digitalisering ska ses som en katalysator som kan skynda på utvecklingen i en fossilfri och resurssnål riktning likväl som i en fossil- och resursintensiv riktning. Därför behöver vi, utöver att börja använda ny teknik, även arbeta med hur och till vad den används samt se till att affärsmodeller, beteenden, regelverk och sättet vi organiserar oss på anpassas för en hållbar och digitaliserad värld.

”Etteplans experter och ingenjörer jobbar dagligen med att leverera smarta och innovativa digitala lösningar som inte bara ökar våra kunders konkurrenskraft men också bidrar till globalt hållbar fossilfrihet. I och med färdplanen och denna kraftsamling med våra kollegor i digitaliseringsbranschen är vi nu tillsammans starkare än någonsin och kommer att göra stor skillnad”, säger Mikael Vatn, VD på Etteplan Sverige.

Hela färdplanen finns att läsa HÄR:

Related Articles

Lämna ett svar