Europeisk vd-allians stöder EU:s plan att minska koldioxidutsläppen med 55 procent till 2030
Hem MILJÖ Europeisk vd-allians stöder EU:s plan att minska koldioxidutsläppen med 55 procent till 2030

Europeisk vd-allians stöder EU:s plan att minska koldioxidutsläppen med 55 procent till 2030

Publicerat av: Redaktionen

I samband med att EU-kommissionen förberedde presentationen av sitt lagstiftningspaket Fit for 55, utfärdade den europeiska vd-alliansen – the CEO Alliance for Europe’s Recovery, Reform and Resilience – policyrekommendationer som stöder en progressiv och ambitiös satsning för att uppnå klimatneutralitet.

För att hantera klimatförändringarna krävs samarbete mellan den offentliga sektorn och näringslivet, meddelade alliansen efter sitt möte i Paris.

Alliansen efterfrågar en översyn av EU:s viktigaste regleringsinstrument. Företagsledarnas förslag innefattar en uppmaning till olika åtgärder för högre pris på koldioxidutsläpp. Bland annat en uppstramning av utsläppshandelssystemet, åtgärder för att minska rörlighets-, transport-, energisystems- och byggnadsrelaterade koldioxidutsläpp och att påskynda förnyelse av viktiga industrier i EU.

– Jag är mycket glad över att idag ha kunnat utbyta åsikter med de företag som tillhandahåller lösningar för genomförandet av European Green Deal, en minskning av det ekonomiska koldioxidberoendet, en grön omställning och energieffektivitet. När Europeiska kommissionen förbereder presentationen av sitt energi- och klimatpaket ”Fit for 55” med åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent till 2030 och uppnå koldioxidneutralitet 2050, kommer mobiliseringen av industriella och ekonomiska aktörer att vara avgörande för att vi tillsammans ska kunna uppnå våra klimatmål, sa Clément Beaune, Secretary of State for European Affairs i den franska regeringen efter alliansens möte.

– Klimatförändringarna kommer att förbli vår största utmaning under de kommande decennierna. Den europeiska vd-alliansen stöder till fullo EU-kommissionens klimatmål – det finns inga alternativ. Nu är det dags att gå från ord till handling. Vd-alliansen, med sina branschledande företag från hela Europa, uppmanar på ett sätt som inte gjorts tidigare till högre pris på koldioxidutsläpp inom alla branscher och länder, säger Dr. Herbert Diess, CEO Volkswagen Group.

– EU:s politiska paket för att minska koldioxidutsläppen med 55 procent under det kommande decenniet behövs. Nyckeln är att gå från ambition till handling. Företagen har en viktig roll i att främja energiomställningen och ett ansvar att föregå med gott exempel. Endast kollektiva insatser och samarbete mellan den offentliga sektorn och näringslivet kommer att leda till hållbar tillväxt och framtidssäkrade arbetstillfällen. Tillsammans står vi bakom Europa på dess resa mot en snabb och rättvis övergång till en koldioxidneutral ekonomi, och vi är mycket glada över att kunna bjuda in vd-alliansen till möte på Schneider Electrics kontor i Paris. Tack Herbert Diess för att du initierade och ledde detta initiativ, säger Jean-Pascal Tricoire, koncernchef och styrelseordförande för Schneider Electric.

Europeisk vd-allians stöder EU:s plan att minska koldioxidutsläppen med 55 procent till 2030

Från vänster till höger: Peter Weckesser, Armando Martinez, Herbert Diess, Connie Hedegaard, Christel Heydemann, Leonhard Birnbaum, Börje Ekholm, Henrik Henriksso, Thierry Vanlancker, Christian Levin

Som ett centralt verktyg föreslog alliansens medlemmar flera åtgärder för högre pris på koldioxidutsläpp för att uppnå EU:s klimatmål. Kol bör kosta i hela ekonomin. Alliansen efterlyste en uppstramning av utsläppshandelssystemet (för kraftförsörjning och tung industri) och genomförandet av branschspecifika handelssystem för rörlighets-, transport- och byggnadssektorn.

De branschspecifika systemen skulle sedan kunna konvergera från och med 2030. Ett förslag gäller ett europeiskt system för koldioxidprissättning som skulle omfatta åtgärder för att på samma gång uppnå social balans och utsläppsminskning.

Att minska koldioxidutsläppen kopplade till rörlighet, transporter och byggnader kommer att vara de största utmaningarna. För transport- och rörlighetssektorn har elektrisk mobilitet för personbilar samt lätta och tunga fordon visat sig vara den mest effektiva tekniken när det gäller energianvändning och utsläppsminskning. För att främja hela ekosystemet kring elektrisk mobilitet har medlemmarna i vd-alliansen inlett branschövergripande projekt för att öka batteriproduktionen och skapa en laddningsinfrastruktur i hela Europa.

När det gäller EU-kommissionens initiativ för renovering av byggnader stöder alliansen ambitiösa renoveringsmål (på minst 3 procent per år) för att påskynda omvandlingen av byggnadsbeståndet. Byggnader bör uppfylla högre standarder för energieffektivitet, förnybara energikällor och hållbara material. Alliansen kräver också att uppvärmning med fossila bränslen snabbt ska ersättas med elvärmepumpar, fjärrvärme och digitala lösningar. Företagsledarna har åtagit sig att tillämpa detta på sina egna företags byggnader.

De europeiska klimatmålen kräver en snabb utbyggnad av förnybar elproduktion och direkt elektrifiering av rörlighet, transporter och uppvärmning/luftkonditionering i byggnader. Vd-alliansen arbetar med ett projekt för att integrera kraftförsörjningssystemen, särskilt elnäten, för att skapa ett system som huvudsakligen bygger på förnybara energikällor och flexibla lösningar.

Europeiska vd-alliansen bildades 2020 mot bakgrund av Covid-19-pandemin och den historiska European Green Deal. Alliansens gemensamma mål är att göra EU till världens ledande region när det gäller klimatskydd samtidigt som man öppnar upp för investeringar, driver innovationer inom ny teknik och skapar framtidssäkra jobb.

Medlemmarna ser sig själva som en action tank som arbetar tillsammans med branschövergripande paneuropeiska projekt i stor skala: infrastruktur för laddning av tunga lastbilar i hela EU, integrering av EU:s kraftförsörjningssystem (särskilt nät), digital spårning av koldioxidavtryck, hållbara och hälsofrämjande byggnader för framtidens arbete och boende, e-bussar, gröna värdekedjor för vätgas och snabb utveckling av batteriproduktion. Ytterligare projekt planeras, bland annat ett som rör stål med låg kolhalt. Företagsledarna kommer att leverera sina första konkreta resultat och diskutera genomförandet med höga EU-företrädare vid ett toppmöte hösten 2021.

Alliansen samlar tolv toppchefer från energi-, transport- och teknikindustrin: Björn Rosengren (ABB), Thierry Vanlancker (AkzoNobel), Francesco Starace (ENEL), Leonhard Birnbaum (E.ON), Börje Ekholm (Ericsson), Henrik Henriksson (H2GreenSteel), Ignacio Galán (Iberdrola), Frans van Houten (Philips), Christian Klein (SAP), Christian Levin (Scania), Jean-Pascale Tricoire (Schneider Electric) och Herbert Diess (Volkswagen). McKinsey & Company bidrar med kunskap och tillhandahåller forskning och data åt alliansen.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>