Untitled 20
Hem ENERGI SENS inleder samarbete med energibolag i Estland

SENS inleder samarbete med energibolag i Estland

Publicerat av: Redaktionen

SENS samarbetar med Eesti Energia för utveckling av pumpkraft i Estland

SENS och det estniska statligt ägda kraftbolaget Eesti Energia AS (”Eesti”) har ingått samarbete om att undersöka möjligheterna att använda en eller flera gruvor i Estland för att anlägga en underjordisk pumpkraftsanläggning.

Eesti har under en längre tid velat göra något med sina gruvor, och vill nu undersöka förutsättningarna för att installera SENS energilagringskoncept. Förstudien som nu ska genomföras gäller en mindre anläggning, för att bekräfta möjligheterna och skapa underlag för att ta fram en detaljerad lösning till installationen i gruvan. Om den mindre anläggningen visar goda resultat, kan parterna fortsätta samarbetet genom att bygga ut anläggningen till en storskalig sådan i samma gruva för att kunna balansera produktionen från en ökande andel väderberoende elproduktion.

Den storskaliga anläggningen beräknas i dagsläget kunna ge en produktionskapacitet uppemot 100 MW och en investering om ca 130 MEUR.

I projektet tar SENS ansvar för den tekniska lösningen och utvecklingen, affärsmodelleringen samt upplägg för projektfinansiering. Eesti ansvarar för geologisk expertis om gruvans beskaffenheter, tillståndsansökningar och lokal projektledning.

Eesti är världens största bolag som specialiserat på att utvinna enrgi ur oljeskiffer. Bolaget grundades redan 1939 och är sedan 2014 verksamt i hela Balitikum, Finland, Jordanien och USA (Utah). I Estlande går bolaget under namnet Eestia Energia, medan man utanför Estland använder varumärket Enefit.

Den huvudsakliga källan till Eestis energiproduktion är oljeskiffer som man utvinner ur bolagets egna gruvor i östra Estland. Företagsgruppen Eesti Energia har tre olika affärsområden, som tillsammans hanterar hela värdekedjan för energi; elproduktion, produktion av oljeskiffer och eldistribution.

Untitled 20Estland och energibolaget Eesti har som mål att bli klimatneutrala 2045. Man ska helt sluta producera el från skifferolja redan år 2030. Elproduktionen skall ersättas med havsbaserad vindkraft och biobränsle. Vindkraft inte en planerbar energikälla, varför det kommer kräva investeringar i energilagring för att kunna nyttja vindkraften på ett effektivt sätt. Eestis målsättning är att täcka 90% av Estlands totala energibehov med förnybara källor år 2030, vilket kan jämföras med endast 27% täckning år 2019. Det är också symboliskt värdefullt att gruvan som ska undersökas för pumpkraft är just en av bolagets skiffergruvor.

Estland behöver nya tekniker för att klara sin framtida elförsörjning

Installation av pumpkraft i Eestis underjordiska gruva ger många fördelar, den viktigaste är skapandet av energilagring som möjliggör utbyggnaden av mer förnybar elproduktion i det estniska energiförsörjningssystemet. Det är också viktigt för att uppnå bolagets klimatmål samt att Estland som land minskar beroendet av importerad koldioxidintensiv energi, tack vare denna installation.

De baltiska staterna har som mål att ansluta sig till vad som kallas ’Synchronous grid of Continental Europe’; med andra ord vill de bli en del av samma sammankopplade elnät (så kallade synkronområde) som större delen av Europa. För att kunna göra detta krävs dock att området på egen hand kan upprätthålla balansen mellan produktion och konsumtion av elen i landet, så kallad frekvensreglering. Idag görs detta genom att bl.a. importera s.k. balanskraft från Ryssland och Vitryssland.

Genom att anlägga storskalig lagring och använda den för frekvensreglering via exempelvis aFRR (automatisk frekvensåterställningreserv), hoppas Eesti möjliggöra att länderna kan ansluta till det europeiska synkronnätet.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>