Åkeriföretag och tågföretag i samverkan
Hem TRANSPORT Genom Sveriges Åkeriföretag samverkan med Tågföretagen kan vi nå ökad transporteffektivitet

Genom Sveriges Åkeriföretag samverkan med Tågföretagen kan vi nå ökad transporteffektivitet

Publicerat av: Redaktionen

Idag har Sveriges Åkeriföretag och Tågföretagen gått ut med ett gemensamt utspel om transporteffektivitet.

Samverkan mellan trafikslagen vägtrafik och järnväg bygger på optimering av trafikslagen, både tillsammans och i kombination.

Genom samverkan kan vi nå ökad transporteffektivitet, ökad tillgänglighet och stärka Sveriges konkurrenskraft samtidigt som vi bidrar till att nå klimatmålen.

Prognosen är att transportvolymerna kommer öka med 50 procent till 2040 och det är av största betydelse för vårt framtida samhälle att denna trafikökning kan ske samtidigt som utsläppen minskar. En tredjedel av utsläppen kommer idag från transporter och för att klara det specifika mål som satts för transportsektorn – 70 procents minskning av utsläppen av växthusgaser till 2030 – så måste minskningen uppgå till hela 8 procent per år fram till 2030. Ett viktigt bidrag blir att optimera samverkan mellan väg- och järnvägstransporter.

Åkeriföretag och tågföretag i samverkanVi kan å ena sidan konstatera att 92 procent av antalet lastbilstransporter inom Sverige är kortare än 30 mil och att majoriteten av dem sker lokalt. Om man däremot viktar transporterna så att den längre sträckan synliggörs, så sker 38 procent av lastbilarnas transportarbete på avstånd som är längre än 30 mil och 17 procent är längre än 50 mil. Det innebär att om allt det långväga gods som idag i landet går längre än 30 mil med lastbil skulle flyttas över till inrikes järnväg eller sjöfart, så skulle lastbilarnas totala transporterade tonkilometer minska med 38 procent. Här finns således en stor potential, för bättre energi- och klimatprestanda på basis av transporteffektivitet. Men det handlar också om att faktiskt fånga upp relevanta varuslag och volymer med överflyttningspotential.

Både åkerier och järnvägsföretag har gemensamma utmaningar med stenhård priskonkurrens från långväga lastbilstransporter som ofta börjar nere på kontinenten. Vi ser i ljuset av detta gemensamma lösningar och utvecklingsmöjligheter. De åtgärder som föreslås i utspelet avser förbättringar för intermodala transporter, upphandlingskrav, vägslitageavgift, det nya kombidirektivet, trailers, effektiva tåglägen, lastprofiler samt längre och tyngre fordon för både väg och järnväg.

På anslutande tema hölls Trafikverkets seminarium den 21 oktober om konkurrenskraftiga godstransporter på järnväg med närvaro från våra led av bland annat Ted Söderholm, vd Green Cargo, Claes Scheibe, vd Hector Rail, och Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen. Den röda tråden var järnvägens kapacitet och de allt bättre förutsättningarna för långväga gränsöverskridande järnvägstransporter.

JBS strategidag hölls med fokus på en bransch i förändring i spåren av Coronapandemin den 18 oktober.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>