Historisk ökning av cyklandet i Stockholmsregionen
Hem TRANSPORT Historisk ökning av cyklandet i Stockholmsregionen efter Coronapandemin

Historisk ökning av cyklandet i Stockholmsregionen efter Coronapandemin

Publicerat av: Redaktionen

Resandet under Coronapandemin minskade över lag men cykelresorna ökade i förhållande till både kollektivtrafik och bil.

På ett år har cykelandelen i Stockholms län ökat från 7 till 10 procent.

Det är den största ökningen som observerats sedan 2014. Det visar Region Stockholms cykelbokslut för 2020 som presenterades i Södertälje idag, där även priset ”Årets cykelprestation 2020” delades ut till Södertälje kommun.

Medan andelen resor med cykel ökade från 7% till 10% minskade resorna med både bil och kollektivtrafik. Cykeln är det enda trafikslag som ökade i både andel och antal.

– Det är fantastiskt roligt och viktigt att cyklandet ökar så mycket i Stockholmsregionen! Det är förstås även en pandemieffekt och vi behöver därför göra allt vi kan tillsammans med kommunerna för att behålla momentum och säkra att ökningen fortsätter. Det känns bra att vi slår igenom 10-procentsvallen. Kan vi fortsätta öka i den här takten så förbättrar vi chanserna radikalt att klara det ambitiösa målet att 20 procent av resorna ska ske med cykel år 2030, säger Gustav Hemming (C), samhällsplaneringsregionråd i Region Stockholm.

Historisk ökning av cyklandet i Stockholmsregionen

Region Stockholms cykelbokslut är en uppföljning av det arbete som har gjorts under året och ger en samlad bild av utvecklingen i länet i relation till den regionala cykelplanen. Målet i cykelplanen är att andelen cykelresor 2030 ska vara 20 procent och att det regionala cykelvägnätets 800 km ska vara fullt utbyggt. Utbyggnadstakten minskade under 2020.

– I går aviserade regeringen att de vill se ett ökat cyklande i hela landet, men då är det inte bara förbättrade trafikregler som krävs, utan framförallt mer statliga resurser till utbyggnaden av cykelvägnätet. De medel som finns idag är långt ifrån tillräckliga. Jämfört med prislappen för att bygga ut kollektivtrafiken är utbyggnaden av cykelvägnätet en liten kostnad, fortsätter Gustav Hemming.

– Att cyklandet ökar är en stor vinst för både folkhälsan och klimatet. I Stockholmsregionen har ökad cykling också en stor potential att till låga kostnader bidra till minskad trängsel i de övriga trafiksystemen, avslutar Gustav Hemming.

Södertälje får priset årets cykelprestation

Det är det regionala cykelkansliet som har beslutat om vinnaren och de har gjort en samlad bedömning av flera faktorer, till exempel utbyggnad och planering av regionala cykelstråk, cykelparkeringar, drift och underhåll och cykelfrämjande aktiviteter. Så här lyder motiveringen:

”Södertälje prisas för ett ambitiöst och målmedvetet arbete för ökad cykling. Under 2020 utmärkte sig kommunen genom att bygga ut 4,2 km av det regionala cykelnätet. Kommunen har även genomfört vintercyklistkampanjer, anordnat cykelkurser för vuxna nybörjare och tecknat ramavtal för cykelboxar för att kunna erbjuda säker cykelparkering till sina medborgare. I december 2019 antogs en ny cykelplan med ambitiösa och välgrundade mål om ökad cykling, som bidrar till genomförandet av den regionala cykelplanen.”

Om cykelbokslutet

Region Stockholms cykelbokslut är en uppföljning av det arbete som har gjorts under året och ger en samlad bild av utvecklingen i länet i relation till den regionala cykelplanen. Målet i cykelplanen är att andelen cykelresor 2030 ska vara 20 procent. Målet bygger på att det regionala cykelnätet då ska vara fullt utbyggt till 800 km. Totalt har ca 170 kilometer byggts sedan 2014, vilket motsvarar cirka 20 procent av det totala nätet.

Under 2020 har det genomförts åtgärder på 22 kilometer av det regionala cykelnätet vilket är något lägre än föregående år (27 km). Flest antal kilometer åtgärdade sträckor har Stockholms stad genomfört med cirka 14,5 kilometer samt Södertälje med 4,2 kilometer. De åtgärdade sträckorna uppfyller nästan uteslutande regional standard och cirka 20 kilometer uppfyller god standard.

Väghållarna har beslutat om åtgärder motsvarande 87 kilometer. Sopsaltning används fortsatt i stor utsträckning. Totalt sopsaltades cirka 400 kilometer av det regionala cykelnätet 2020. Utöver detta genomförs bland annat kampanjer för ökad cykling, insatser för fler och säkrare cykelparkeringar samt utveckling av lånecykelsystem.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>