Hållbart med gemensam tvättstudio

Hållbart med gemensam tvättstudio 1

dag kommunicerar Electrolux Professional med VD:ar, hållbarhetschefer och andra ledare i bostadsbolag med budskapet: Många hållbara fördelar med gemensam tvättstudio. Framtidens tvättstudio finns nu. Den är ekologisk, ekonomisk och en socialt hållbar lösning som bidrar till att nå målen i Agenda 2030.

Det är dags att tänka om. Den personliga bekvämligheten måste stå tillbaka för ett klimatsmart och hållbart samhälle. ”Det finns många hållbara fördelar med en gemensam tvättstudio, nu har vi satt fördelarna för samhället, boende och fastighetsbolagen på pränt”, säger Peter Sundqvist, försäljningschef för tvättstugor i flerbostadshus på Electrolux Professional och fortsätter: ”Det är uppenbart att klimatavtrycket minskar när det bara används en tiondel av naturens resurser för att tillverka tvättutrustning för professionellt bruk jämfört med hushållsmaskiner i varje lägenhet. Resultatet för de boende är minst lika bra tvättresultat, lägre energiförbrukning, snabbare tvättprogram och längre livslängd på kläderna. Därtill frigörs resurser till helt nya funktioner” Mer om nyttan för samhället, fastighetsägaren och hyresgästen finner du på: www.electroluxprofessional.com/se/aterupptack-tvattstugan/

Related Articles