Kommuninvest emitterar 7 miljarder kr i ny grön obligation

Kommuninvest emitterar 7 miljarder kr i ny grön obligation 1

Kommuninvest emitterade idag 7 miljarder kr i en ny grön obligation. Den emitterades i SEK och förfaller 2027-11-26. Detta var den 11:e gröna transaktionen och den största i SEK. Endast svenska staten har gjort en större grön transaktion i SEK-marknaden.

Intresset från investerarna var stort. Över 30 svenska och internationella investerare fanns med i orderboken, som var uppe på över 9,5 miljarder kr. Transaktionen prissattes 11 baspunkter över swapräntan.

– Det är glädjande att se den mycket positiva dynamiken inom den gröna finansieringen. Många kommuner och regioner rör sig snabbt framåt i utvecklingen av gröna investeringsprojekt. Samtidigt visar investerarna ett stort intresse för våra gröna obligationer. Idag var det särskilt positivt att mer än hälften av orderboken bestod av internationella investerare. Så långt tycks den gröna trenden ha förstärkts, snarare än försvagats, under coronapandemin, säger Tobias Landström, biträdande chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest.

Efter att denna transaktion genomförts har Kommuninvest total ca 42,5 miljarder kr utestående i sex gröna obligationer, varav fyra är i SEK och två i USD.

Related Articles