Ny strategi ska eliminera AstraZenecas utsläpp till 2025 och göra hela värdekedjan koldioxidnegativ till 2030
Hem MILJÖ Ny strategi ska eliminera AstraZenecas utsläpp till 2025 och göra hela värdekedjan koldioxidnegativ till 2030

Ny strategi ska eliminera AstraZenecas utsläpp till 2025 och göra hela värdekedjan koldioxidnegativ till 2030

Publicerat av: Redaktionen

Omfattar 1 miljard USD och kommer inkludera lanseringen av nästa generations inhalatorer för sjukdomar i andningsvägarna och ett brett spektrum av energi-initiativ för att reducera klimatavtrycket till noll.

Bolaget går med i Sustainable Markets Council för att driva klimatpolitiska förändringar och kommer även plantera 50 miljoner träd

AstraZeneca presenterade idag ett ambitiöst program för att eliminera koldioxidutsläppen från den globala verksamheten till 2025 och säkerställa att hela värdekedjan är koldioxidnegativ till 2030. Detta innebär att AstraZenecas planer att minska utsläpp av växthusgaser tidigareläggs med mer än ett decennium.

Ny strategi ska eliminera AstraZenecas utsläpp till 2025 och göra hela värdekedjan koldioxidnegativ till 2030

Astra Z fasad i gšteborg

På World Economic Forums (WEF) årliga möte i Davos, Schweiz, lanserade AstraZeneca strategin ‘Ambition Zero Carbon’ som accelererar bolagets befintliga vetenskapsbaserade mål (science based targets), fördubblar energiproduktiviteten och använder förnybar energi för både elektricitet och värme. AstraZeneca kommer också ha en bilflotta med enbart elfordon fem år tidigare än planerat.

AstraZeneca kommer att investera upp till 1 miljard USD för att uppnå dessa mål och utveckla nästa generations andningsinhalatorer med drivgaser som har en global uppvärmningspotential (GWP) nära noll.Med ‘Ambition Zero Carbon’ avser AstraZeneca att i dess globala verksamhet nå faktiska nollutsläpp, istället för att vara beroende av externa klimatkompenseringsprojekt för att sammanlagt nå noll utsläpp av klimatpåverkande gaser.

I dagens plan ingår också ”AZ Forest”, ett initiativ som innebär att AstraZeneca återplanterar 50 miljoner träd under de kommande fem åren. I samarbete med lokala myndigheter och One Tree Planted, en ideell organisation som fokuserar på global återplantering av skog, kommer de första träden att planteras i Australien i februari 2020, följt av planteringar i Frankrike, Indonesien och andra länder. Detta initiativ stöder WEF: s nyligen lanserade plattform ‘1T.org – The Champions for a Trillion Trees’.

Som ytterligare ett steg för att bidra till att utforma politiken och hitta branschöverskridande lösningar för att snabbt minska koldioxidutsläppen i den globala ekonomin, kommer AstraZenecas koncernchef Pascal Soriot delta i invigningsmötet för Sustainable Markets Council (SMC). Rådet har inrättats av Hans Kungliga Höghet Prinsen av Wales med stöd av WEF, som ett rådgivande organ av offentlig-privat-filantropiska ledare, för att driva hållbara lösningar i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

”Klimatförändringar är ett akut hot mot folkhälsan, miljön och den globala ekonomins hållbarhet. Sedan 2015 har vi minskat våra koldioxidutsläpp från verksamheten med nästan en tredjedel och vår vattenförbrukning med nästan en femtedel. Men nu är det dags att agera ännu snabbare och fördubbla våra ansträngningar. De åtaganden som AstraZeneca har gjort idag som en del av vår strategi ”Ambition Zero Carbon” kommer göra det möjligt för oss att påskynda minskningen av vårt företags klimatpåverkan och inspirera till samarbete på global nivå för att genomföra politiska förändringar” säger Pascal Soriot, AstraZenecas koncernchef.

”Vi gratulerar AstraZeneca till att ha svarat på klimatkrisen och höjt ambitionen för dess vetenskapsbaserade mål som redan var i linje med Parisavtalets mest ambitiösa mål – att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Eftersom effekterna av klimatförändringar upplevs av allt fler samhällen över hela världen, är AstraZenecas samarbetsstrategi att skala effekterna av ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt över hela värdekedjan exakt vad som behövs”, säger Alexander Farsan,Globalt ansvarig för Science Based Targets inom WWF och medlem av styrgruppen i det internationella initiativet Science Based Targets.

‘Ambition Zero Carbon’ strategin

StrateginAmbition Zero Carbon’ påskyndar avsevärt den plan som utvecklades 2015 för att minska AstraZenecas koldioxidutsläpp med mål verifierade av forskningen om klimatförändringar. För att uppnå nollutsläpp av växthusgaser fram till 2025 kommer AstraZeneca att konvertera 100 procent av dess energiförbrukning till förnybara källor för både elektricitet och värme och ha en helt elektrisk bilflotta.

Koldioxidnegativ värdekedja

Genom att erkänna att AstraZenecas totala utsläpp från partners i hela företagets värdekedja är betydligt större än utsläppen från den egna direkta verksamheten, åtar sig AstraZeneca att engagera dess leverantörer att minska sina direkta utsläpp till 2030 och att identifiera alternativ för att avlägsna koldioxid. Det kommer att leda till att mer koldioxid (CO2) avlägsnas från atmosfären än vad som tillförs vilket resulterar i att AstraZeneca blir ”koldioxidnegativt” över hela värdekedjan till 2030.

Nästa generation av inhalatorer

AstraZeneca förbinder sig att lansera nästa generations inhalator för att behandla astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med nära noll klimatpåverkan per 2025. AstraZeneca förväntar sig att den drivgas som används i nästa generations trycksatta inhalatorer med doserad dos, så kallade pMDI, kommer att ha en klimatpåverkan som är 90-99 procent lägre än drivgaser som används i äldre pMDI. Förutom att erbjuda nästa generations pMDI:er kommer AstraZeneca att fortsätta erbjuda läkemedel som inhaleras i pulverform (DPI). PMDI är ett viktigt terapeutiskt alternativ, särskilt när användarkunskap om hjälpmedlet, begränsad lungfunktion, ålder, en reducerad fingerfärdighet eller kognitiv förmåga är överväganden som behöver beaktas.

‘AZ Forest’

Parallellt med arbetet att eliminera koldioxidutsläpp från sin egen verksamhet, vill AstraZeneca också belysa den direkta kopplingen mellan återplantering av skog och den inverkan det kan ha på både klimatet och människors hälsa. Träd har kapacitet att binda koldioxid och är viktiga för att dämpa effekterna av klimatförändringar. AstraZeneca kommer att samarbeta med erkända återplanteringsorganisationer och regeringar i ett antal länder för att plantera 50 miljoner träd under de kommande fem åren, de första programmen kommer att starta i februari 2020.

Sustainable Markets Council

Med stöd av World Economic Forum skapade Hans Kungliga Höghet Prinsen av Wales SMC i syfte att påskynda en övergång till hållbara marknader och minska koldioxidutsläppen i den globala ekonomin. AstraZeneca är en av grundarna till detta offentliga-privata nätverk av globala ledare som hjälper till att utforska lösningar som har möjlighet att förändra spelplanen och främja en utveckling mot hållbara marknader. SMC kommer lanseras officiellt i Davos där konkreta metoder för att uppnå ambitionen för 2020 ska diskuteras.

Index och utmärkelser

CDP A List for Climate Change

Den 20 januari 2020 fick AstraZeneca erkännande för företagets klimatåtgärder och för fjärde året i rad en plats på den globala icke vinstdrivande miljöorganisationen CDPs prestigefyllda ’A List’ för klimatförändringar, baserat på företagets klimatrapportering 2019. AstraZeneca uppmärksammades för sina åtgärder för att minska utsläppen, dämpa klimatriskerna, utvecklandet av en ekonomi mindre beroende av kol baserat på de uppgifter bolaget lämnat i CDP: s frågeformulär för klimatförändring 2019. Företaget är ett av få högpresterande företag bland tusentals som poängsattes.

Corporate Knights World’s 100 Most Sustainable Corporations

Den 21 januari 2020 utnämnde Corporate Knights AstraZeneca till ett av världens 100 mest hållbara företag bland mer än 7 000 bedömda företag, och rankades totalt på plats 56 och på andra plats bland läkemedelsföretagen.

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Swedish -> Swedish…
    • Create a new word list…
  • Copy

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>