Kronägg lanserar klimatkompenserade ägg

Kronägg lanserar klimatkompenserade ägg 1Matproduktion svarar för en fjärdedel av Sveriges utsläpp av klimatgaser om man räknar alla utsläpp från jord till bord. De globala klimatmålen är ett arbete som sporrar oss att gå i täten för en mer ansvarsfull livsmedelsproduktion inom denna kategori säger Bengt Göran Andersson, Divisionsdirektör Kronägg

Klimatkompenserade ägg gör skillnad

Klimatnytta uppkommer framför allt genom olika klimat-åtgärder i utvecklingsländer såsom energieffektivisering, utveckling av ren och förnybar energi, trädplantering och bevarande av regnskog. Kronägg har valt att klimatkompensera i projekt som både bevarar regnskog samt bidrar till förnybar energi. Kompensationen sker genom tre certifierade projekt i Peru, Indien och Madagaskar.

–Samtliga projekt är certifierade och internationellt vedertagna vilket garanterar att vår klimatkompensation uppfyller de kriterier som krävs uppger Marcus Lindström, försäljningschef Kronägg AB

Related Articles