Linde energi visar vägen mot ett fossilfritt Bergslagen

Linde energi visar vägen mot ett fossilfritt Bergslagen 1

I dagsläget finns ingen möjlighet att tanka fossilfri biodiesel i Lindesberg. Därför tar Linde energi saken i egna händer och hyr en egen biodieseltank.

– Vi på Linde energi arbetar målmedvetet med att konvertera våra transporter till att bli helt fossilfria. Som ett steg i detta arbete har vi valt att leasa vår egen biodieseltank och därmed kunna ersätta dieseln i våra arbetsfordon med ett klimatvänligare och hållbarare alternativ, säger Jens Isemo, vd på Linde energi.

Biodieseln är en så kallad HVO-olja – hydrerad vegetabilisk olja. HVO-oljan framställs genom vätebehandling av vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter. Den är helt fossilfri, fri från palmolja, biologiskt nedbrytbar och inte klassificerad som skadlig för vattenlevande organismer.

Beräkningar visar att CO2-utsläppen minskar med hela 90 procent jämfört med att använda fossildiesel.

Related Articles