Kortare livstid för bilar kan kraftigt minska CO2-utsläppen
Hem TRANSPORT Kortare livstid för bilar kan kraftigt minska CO2-utsläppen

Kortare livstid för bilar kan kraftigt minska CO2-utsläppen

Publicerat av: Redaktionen

Sverige står inför stora utmaningar att minska utsläppen från biltrafiken.

Kvdbil vill ta en ledande roll för att förändra detta och har genom ett samarbete med Chalmers industriteknik, undersökt huruvida en bil har en optimal livslängd ur ett miljöperspektiv.

Resultatet visar att det finns klimatmässiga fördelar med att en bil återvinns efter uppskattningsvis elva år.

Kortare livstid för bilar kan kraftigt minska CO2-utsläppen

Den svenska fordonsparken växer med ungefär en halv procent per år och omställningen till fossilfritt går långsamt. Nio av tio bilar går fortfarande på bensin eller diesel och andelen rena elbilar väntas inte utgöra mer än sex procent år 2030, enligt myndigheten Trafikanalys. Sammantaget är detta ett allvarligt hot mot målet att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030, jämfört med 2010.

Under 2018 ökade till och med utsläppen från vägtrafiken med 0,5 procent, visar en rapport från Trafikverket där man också konstaterar att de styrmedel vi har i dag i bästa fall kommer bidra till att utsläppen minskar med 35 procent.

Bilauktionssajten Kvdbil har identifierat det här problemet och initierat ett samarbete med Chalmers industriteknik, där man utifrån tillgänglig livscykelanalysdata undersökt huruvida bilen har en optimal livslängd ur ett CO2-perspektiv.

– Vi ställde oss frågan om när en bil, ur ett klimatperspektiv, optimalt bör bytas ut mot bilar med nyare teknik och samma drivmedelsform. Det visade sig att vi har mycket att vinna på att korta livstiden för en stor del av den befintliga fordonsflottan, säger Lars Nykvist, vd på Kvdbil.

Beräkningar från Chalmers industriteknik indikerar att den optimala livslängden för en bensindriven medelstor personbil uppskattningsvis är mellan tio och elva år, sett till CO2-utsläpp och baserat på att bilen byts mot en nyare bensindriven bil med bättre bränsleeffektivitet. Efter elva år är det ur ett klimatperspektiv bättre att köra en nyare modell. Beräkningar är hypotetiska utifrån den kunskapsbas och data som finns tillgänglig i dag.

På svenska vägar rullar cirka två miljoner bilar som är mer än tio år gamla. Om alla dessa togs ur systemet och samma mil istället kördes med nyare modeller med samma drivmedelsform, skulle besparingen i CO2-ekvivalenter vara över 400 000 ton per år, enligt beräkningar från Chalmers industriteknik. Det motsvarar nästan hela inrikesflygets koldioxidutsläpp som 2017 uppgick till cirka 550 000 ton, enligt data från Transportstyrelsen.

Kvdbil kommer nu att söka lösningar för att bidra till ett mer slutet kretslopp för bilar och skickar samtidigt en uppmaning till beslutsfattare och övriga i branschen att göra detsamma.

– Vi uppmanar politiker, fordonstillverkare, återvinningsindustri, bilförsäljare, banker, finansieringsföretag och andra aktörer till ökat samspel för att minska bilberget och dess klimatpåverkan. Det som behövs är hållbara systemlösningar utan att det medför stora kostnader för den enskilde och för staten. Tillsammans är jag övertygad om att vi kan klara det, säger Lars Nykvist.

Samarbetet mellan Kvdbil och Chalmers industriteknik kommer att utökas för vidare beräkningar om bilens miljöpåverkan och optimala livslängd. Genom webbplatsen bilberget.se kommer forskningsresultat att publiceras öppet.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>