Nu skannas 35 000 träd i Malmö
Hem MILJÖ Malmö laserskanar cirka 35 000 träd

Malmö laserskanar cirka 35 000 träd

Publicerat av: Redaktionen

Under några veckor framöver kan en bil med en speciell utrustning på taket ses åka runt i Malmö.

Bilen är ute på uppdrag av Malmö stad och den ska laserskanna alla träd längs med Malmös gator, totalt cirka 35000 träd.

Fastighets- och gatukontoret ansvarar för drift och underhåll av gator, parker och grönområden i Malmö, på det som kallas allmän platsmark. Här finns bland annat cirka 82 000 träd. I ansvaret ingår det att se till att alla dessa träd mår bra och att de som finns längs med vägar och gator inte riskerar att hindra trafiken.

Som första stad i Norden gör Malmö stad nu en 3D-skanning av samtliga gatuträd. Genom att skanna alla träd längs med Malmös gator kan vi få detaljerad och omfattande information om träden, dessutom på extremt kort tid jämfört med om vi hade gjort en manuell inventering.

– Det känns spännande att kunna använda modern teknik för att, förhoppningsvis, bli ännu bättre på att ta hand om Malmöbornas träd, säger Maria Vallerborn, landskapsingenjör på fastighets- och gatukontorets park- och gatumiljöenhet.

Analys med hjälp av AI

Efter skanningen analyseras den insamlade datan med hjälp av en tjänst som med hjälp av AI, artificiell intelligens, bearbetar och tar fram information om varje enskilt träd. Till exempel trädart, placering, dimensioner, bladyteindex och värden, både rent ekonomiska värden och sådana som har betydelse för ekosystemet. När analysen är klar finns en unik 3D-modell av varje enskilt träd och massor av bra information om alla träd längs med Malmös gator.

Skanningen av alla 35 000 gatuträd beräknas ta tre veckor. Laserskanningen fungerar bara vid uppehållsväder, blir det regn tar arbetet därför längre tid. AI-bearbetningen av data tar ytterligare 2–3 månader.

Resultatet av trädinventeringen förväntas få stor betydelse för det dagliga arbetet med Malmös träd, både för bedömningen av trädens hälsa och vitalitet och för planering av åtgärder. Med hjälp av den nya informationen blir det exempelvis enklare att planera beskärning av träd vars grenar hänger för lågt och för långt ut i körbanan, och att tidigt identifiera var det behövs återplantering av träd.

Nu skannas 35 000 träd i Malmö– Det kommer att spara oss mycket tid och pengar att ha all information tillgänglig. För att ta ett exempel: ekonomisk värdering är idag en tjänst som vi måste beställa varje gång träd behöver fällas på grund av byggnation eller när någon utan lov fällt ett träd som tillhör staden. Här får vi värdet direkt, säger Maria Vallerborn.

Resultatet kommer också att kunna användas i det strategiska arbetet med Malmös trädbestånd.

Så fungerar det

På bilens tak sitter en laserskanner och en 360-kamera monterad. Skannern producerar 3,8 miljoner laserpunkter i sekunden och kameran tar bilder med 75 megapixlars upplösning. Lasern kan hämta information på 400 meters avstånd och fångar på så sätt in alla sidor av trädets krona och stam, trots att bilen bara passerar på ena sidan av trädet. Bilen kan arbeta i farter upp till 50 km/h. Under en dag skannas i snitt 80 kilometer väg som kantas av träd.

All data laddas upp till säkra molnservrar. Sedan tar en AI tar över arbetet med att identifiera träden, upp till 50 000 träd per dag klarar den av. Men allra först rensas bilderna på personuppgifter. Ansikten och registreringsskyltar blurras. Datorn kan sedan snabbt identifiera stam, krona och blad på alla skannade träd, även på platser där träd står väldigt tätt, samt avgöra vilket släkte och art trädet tillhör. Ett team av arborister kvalitetssäkrar datan.

När träden extraherats finns alla mått – inklusive stamdiameter, trädets höjd, kronbredd och frihöjd till kronan – redo att laddas upp i träddatabasen. Med hjälp av dessa mått beräknas sedan varje träds ekosystemtjänster samt enskilt, ekonomiskt värde enligt Alnarpsmodellen 2.2. Varje träd genererar en separat 3D-modell, med en notering i de fall där det inte är fri höjd i gaturummet över körbanan.

Träddatan samlas in via LiDAR laserskanning av upphandlad leverantör, Trädkontoret, med teknik från företaget Greehill.

Skanningen av Malmös gatuträd kostar 600-700 000 kronor, vilket ger en kostnad om cirka 17-20 kronor per träd.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>