Martin & Servera investerar i hållbar fordonsflotta

Martin & Servera investerar i hållbar fordonsflotta 1
Chaufför Simon Sjöberg och transportledare Marcus Stockberg vid den senast levererade biogasbilen som kör ut varor från Martin & Servera i Norrköping.

Distribution med lastbil är en del av Martin & Serveras verksamhet. 500 bilar kör dagligen ut varor till Martin & Serveras kunder. Arbetet för att minska verksamhetens miljöpåverkan får alltså stor effekt i Sveriges kommuner. Som ett steg på vägen mot mer hållbara leveranser, investerar Martin & Servera Logistik nu i fler biogasbilar i snabb takt.

-”Vid 2019 års början fanns några få biogasbilar i verksamheten. Innan året är över har antalet ökat till ett tjugotal”, berättar Håkan Ekmyr, transportchef på Martin & Servera Logistik.

Som en del av det långsiktiga hållbarhetsarbetet arbetar Martin & Servera dagligen med att effektivisera användningen av energi och resurser. Det kan handla om att öka fyllnadsgraden i bilarna, så att alla bilar som lämnar företagets lastkajer är helt fullastade. En annan viktig åtgärd är ruttplaneringen – företagets transportplanerare har alltid målsättningen ”så få körda kilometer som möjligt” framför ögonen.

– ”Vi lägger också en del tid och pengar på att utvärdera och testa ny teknik som kan ge oss en mer hållbar fordonsflotta”, säger Håkan Ekmyr. ”Biogasbilarna har vi testat i verksamheten och i och med att antalet tankställen för biogas byggs ut över landet, kan vi nu börja använda de här bilarna fullt ut i verksamheten.”

Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet, på uppdrag av Regeringen, har inneburit att Martin & Servera kunnat snabba på investeringarna i biogasbilar. Inför 2020 planeras investeringar i ytterligare bilar, så att när 2020 går mot sitt slut drivs 40-50 bilar i Martin & Serveras fordonsflotta på biogas.

– ”Det här handlar om att nå våra långsiktiga mål på hållbarhetsområdet, vi vill ta vårt ansvar för att styra mot ett mindre fossilberoende i samhället”, säger Stefan Bergström Hedmark, vd Martin & Servera Logistik.

Related Articles