Mot en hållbar framtid med hjälp av data
Hem HÅLLBAR UTVECKLING Mot en hållbar framtid med hjälp av data

Mot en hållbar framtid med hjälp av data

Publicerat av: Redaktionen

Hållbarhet blir allt viktigare för alla olika branscher.

En ny undersökning från Gartner visar att hållbarhet nu, för allra första gången, är bland de tio främsta prioriteringarna för företag.

Enligt FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) måste vi minska växthusgasutsläppen med nästan 50 procent fram till 2030, och vi måste nå netto nollutsläpp senast 2050 för att förhindra irreparabla klimatförändringar.

Alla företag måste ta ansvar för sin påverkan på planeten. Det börjar med att skapa en hållbarhetsplan för att dokumentera insatser och planera för framtiden. Framgångsrika hållbarhetsplaner har en sak gemensamt: de bygger på data. Att använda data för att bedöma och sätta nya mål är en tydlig väg till framgång för många organisationer, särskilt i detta område där greenwashing-anklagelser kan uppstå snabbt vid misstag och felbedömningar.

Företag med etablerade hållbarhetsplaner har fördelen av historisk data för analys, mätning och som underlag till nya målsättningar. Men för nystartade företag och de som just börjat sin hållbarhetsresa kan detta vara mer komplicerat. Genom smart användning av data blir det dock snabbt klarare. Molnbaserade plaUormar för datadelning kan hjälpa företag att förstå interna och externa utsläppsdata och underlätta planeringen för en mer effektiv och hållbar framtid.

Datautvärdering och insikter för hållbarhetsplaner

När en hållbarhetsplan ska tas fram är detaljerna viktiga. Det första steget är att noggrant bedöma företagets nuvarande situation och verksamhet för att identifiera brister. Denna bedömning bör inkludera alla utsläpp och miljöpåverkan i företagets verksamhet, från direkta utsläpp som bränsleförbrukning för transport och energi för produktion, till mer indirekta påverkningar som kontorets energiförbrukning och förbrukningsmaterial.

För att skapa detaljerade och heltäckande rapporter som dessa spelar molnbaserade datadelningsplaUormar en nyckelroll. Genom att använda dessa plaUormar kan värdefull data samlas in i realtid från interna, externa och marknadsdata. Det ger en helhetsbild som sträcker sig över hela verksamheten. Genom att integrera hållbarhetsmått i företagets arbetsflöde kan data utvärderas och presenteras i omfattande rapporter när som helst.

Datamarknadsplatser gör det möjligt för företag att använda och dela miljödata för att få fram mätbara resultat. Dessa resultat kan delas inom företaget, med kunder eller tredjeparter. Genom sådana plaUormar kan man utvärdera och få insikter om hur olika teknologier och innovationer påverkar företagets hållbarhetsinitiativ, samt identifiera trender och mönster som bör undersökas vidare.

Förstå organisationens koldioxidavtryck

Hållbarhetsinitiativ kräver att man hanterar växthusgasutsläppen noggrant. Det är viktigt att förstå organisationens nuvarande utsläpp och ha kontinuerlig datainsamling för framtida utvärdering.

Företag som strävar eYer att utveckla nya hållbarhetsplaner med fokus på sina växthusgasutsläpp brukar vanligtvis lägga flera månader på en materialitetsbedömning. Denna bedömning gör att olika avdelningar och ibland externa partners kan identifiera viktiga frågor och områden med hög potential för förbättring. En viktig del av detta är att utveckla en inventering av växthusgasutsläpp för att samla in data om företagets totala energiförbrukning.

Mot en hållbar framtid med hjälp av data

Dan Öhlander, Nordenchef på Snowflake

Ett exempel på detta är teknikföretag som oYa upptäcker att deras datacenter orsakar en stor del av deras koldioxidavtryck. Traditionell lagring på ett lokalt datacenter är utformad för hög kapacitet, vilket innebär att det oYa inte används fullt ut, men ändå förbrukar energi. För att minska utsläppen bör man överväga investeringar i mer miljövänliga och effektiva lösningar som att outsourca sin datalagring till molnet eller gröna datacenter.

Hållbar förbättring

Utöver koldioxidutsläpp finns det såklart en mängd andra parametrar som företagen kan och behöver analysera. För att identifiera eventuella hållbarhetsförbättringar på lång och kort sikt kan man använda rapporteringsramverk som exempelvis Globar Reporting Initiative (GRI). På så sätt kan man jämföra siffrorna med andra företag i sin bransch och skapa en uppfattning om vad som kan vara bra och rimliga målsättningar på såväl kort som lång sikt.

Oavsett vilka områden som identifieras är det viktigt att kontinuerligt samla in, mäta och utvärdera data – och glöm inte att kontrollera hur förändringarna kan ha påverkat prestandan. Att förstå växthusgasutsläpp och göra grundläggande bedömningar är två viktiga första steg på en lång resa, och att aktivt använda intern och extern data genom datamarknadsplatser kan hjälpa fler företag att formulera en framgångsrik hållbarhetsstrategi.

Dan Öhlander, Nordenchef på Snowflake

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>