Mot tusen miljarder nya träd

Salesforce och World Economic Forum samarbetar för att plantera en BILJON träd.

Mot tusen miljarder nya träd

Japp, 1 000 000 000 000 träd.

Nu har de första tio miljonerna planterats.  

Under 2020 etablerade Salesforce ett samarbete med World Economic Forum och lanserade 1t.org, en global satsning för att samla företag, frivilligorganisationer och regeringar kring en av våra viktigaste klimatutmaningar.

Målsättningen är oerhört ambitiös och det är glädjande att de 19 projekt som idag är aktiva världen över tillsammans resulterat i att Salesforce bidragit till tio miljoner träd på de ställen där de behövs som mest.

”Jag har själv varit ute och planterat och omhändertagit ekar i Stockholmsområdet. Det är naturligtvis inte här i Sverige vi gör de största insatserna, men jag är genuint stolt över att vi tillsammans med våra partners drar vårt strå till stacken. Och vi ska göra mycket mer under kommande år,” säger Dan Bjurman, Sverigechef på Salesforce.

 

Related Articles