Nacka vatten och avfall är bäst i VA- och Avfallsbranschen inom attraktiva arbetsvillkor

Nacka vatten och avfall är bäst i VA- och Avfallsbranschen inom attraktiva arbetsvillkor 1

Nacka vatten och avfall har tilldelats Nyckeltalsinstitutets utmärkelse; ”Mest attraktiv och hållbar arbetsgivare 2019” inom VA- och Avfallsbranschen.

Nyckeltalsinstitutet presenterar årligen de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i landet sett till attraktivitet, jämställdhet och hälsa. Nacka vatten och avfall har uppnått högsta resultat i Attraktiv Arbetsgivarindex 2019, vilket är en kvantitativ kartläggning av organisationens faktiska arbetsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.

– Nacka Vatten och Avfall är, utifrån Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex, en mycket attraktiv arbetsgivare! Bäst i branschen och tillhör de tio procent av landets bästa resultat i Nyckeltalsinstitutets kvantitativa kartläggning av attraktiva och hållbara arbetsvillkor. De har bland annat bra storlek på arbetsgrupper, de tar tillvara på kompetensen hos både kvinnor och män, satsar mycket tid på kompetensutveckling och har dessutom positiva trender på flertalet nyckeltal uttalar sig Tina Ekström, VD Nyckeltalsinstitutet.

– Vi är mycket glada och stolta över denna fina utmärkelse som är en tydlig kvittens på vårt gedigna och långsiktiga arbete för att skapa en attraktiv och hållbar arbetsmiljö, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter, säger c, VD Nacka vatten och avfall.

Hela listan

Hela listan hittas här: https://nyckeltal.se/arbetsgivarna-med-de-framsta-arbetsvillkoren-i-sin-bransch-hela-listan/

Related Articles