Nio förorenade områden ska undersökas
Hem HÅLLBAR BYGGBRANSCH Nio förorenade områden ska nu undersökas

Nio förorenade områden ska nu undersökas

Publicerat av: Redaktionen

Mark som misstänks vara förorenad, men som saknar ansvarig part, kan få statliga bidragsmedel för undersökningar.

I år får nio sådana områden i länet medel för nya undersökningar.

Tre i Trollhättan, två i Mölndal, två i Uddevalla, ett i Svenljunga och ett i Vara.

Det rör sig om följande nio objekt.

Nio förorenade områden ska undersökas1. Dromsereds kvarn och såg, Trollhättans Stad
Kvarnen har historiskt använt kvicksilverhaltiga medel vid betning av säd och ligger alldeles intill ett vattendrag med flera känsliga och skyddsvärda arter. Vattendraget riskerar med jämna mellanrum att svämma över.

2. Ferrokalk Baggården, Trollhättans Stad
En väg anlagd med ferrokromslagg (ferrokalk). Ferrokalken kan innehålla för höga halter av krom (III) och krom (VI). Här behöver vi skaffa oss mer kunskap om miljöriskerna, både för att kunna göra en ny riskklassning och bedöma behovet av fortsatt arbete.

3. Reno kemiska tvätt, Trollhättans Stad
Idag en fastighet med bostäder. Senaste undersökningen (2022) visade på klorerade alifater i låga halter men det finns vissa osäkerheter som gör att vi behöver göra kompletterande undersökningar.

4. Stensjön Grevedämmet, Mölndals Stad
Flera gamla industriverksamheter har funnits här och det kan finnas föroreningar kvar av tungmetaller, oljor med mera. Området ligger i känslig och skyddsvärd natur, vilket gör det angeläget att få föroreningssituationen utredd.

5. Åby Forsåkers fabriker, Mölndals Stad
En plats med mängder av verksamheter, främst inom textilindustrin, under lång tid. Höga föroreningshalter hittades vid en ledningsschakt och vi behöver utreda föroreningssituationen mer. Området och den angränsande ån har höga naturvärden.

6. Esperöds kvarn och såg, Uddevalla kommun
Verksamheten har ägt rum på båda sidor om Bäveån. Kan finnas föroreningar i form av tungmetaller, PAH och pesticider. Friluftslivsområde med känslig natur och bostäder i närheten.

7. Vargläderfabriken/Eriksbergs garveri, Uddevalla kommun
Alldeles intill Bäveån. Verksamheterna har haft betydande omfattning under lång tid. Vid garverier finns alltid risk för kromföroreningar. Här finns också uppgifter om bränder, arsenik och utsläpp till vatten. Området ligger inom den primära skyddszonen för Köperödssjöarnas vattentäkt.

8. Edmans handelsträdgård, Vara kommun
Ytliga föroreningar i jord, vilket betyder att boende i fastigheten riskerar att bli exponerade. En översiktlig undersökning tyder på att föroreningarna är avgränsade i djupled, men det råder fortfarande osäkerhet kring föroreningarnas utbredning i plan. Ytterligare undersökningar krävs.

9. Södra Sveriges trä AB/Dannegrens sågverk AB, Svenljunga kommun
Här ägde CCA-impregnering rum mellan åren 1960 och 2000. En tidigare undersökning (1988) visade på mycket höga arsenikhalter. Objektet ligger alldeles intill vattendraget Ätran.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>