Norconsult säkerställer framtidens förpackningsindustri

Norconsult säkerställer framtidens förpackningsindustri 1

I januari öppnade Norconsult dörrarna till ett nytt kontor i Gävle, en strategisk satsning med målet att bli nästa nyckelspelare på industrikartan.

Två månader efter uppstart är flera intressanta projekt är redan i rullning, bland annat uppdraget för BillerudKorsnäs – Sveriges ledande leverantör av förnyelsebara förpackningsmaterial.

Att få näringslivet att ställa om till en mer hållbar utveckling är en stor utmaning, inte minst inom industrin. Detta vet Ulric Sahlberg, ny teamchef på Norconsult i Gävle, som har lång erfarenhet av branschen.

– Sveriges basindustrier står idag inför ett omfattande förnyelsebehov, samtidigt som man vill öka volymen i produktionen på ett hållbart sätt. BillerudKornäs är en aktör som går i bräschen vad gäller förnybara material och förpackningar, därför är det extra roligt att få ett förnyat förtroende av dem, säger Ulric.

Norconsult har anlitats för konsulttjänster inom mekanik-, anläggnings, el- och instrumentkonstruktion. Detta för att säkerställa driften i de maskiner som producerar olika material, och som även ska kunna producera nya innovationer inom förpackningsindustrin.

– Det är spännande att arbeta i en bransch som verkar för en mer hållbar framtid. Att vi med vår expertis möjliggör att vår kund kan ta fram trycksäkra vätskekartonger som ett alternativ till glasflaskan är ett intressant exempel, säger Ulric.

Även dagens växande e-handel ställer nya krav på en mer hållbar förpackningsproduktion, förutsättningar som har gett Ulrik och hans team en rivstart på nya kontoret.

– Vi arbetar enligt ramavtal för BillerudKorsnäs, ett fördjupat samarbete som gynnar oss båda och som ställer höga krav på kvalitet. Men vi behöver bli fler Norconsultare för att ta oss an nya intressanta projekt. Vi ser möjligheter till nya samarbeten inom papp- och massindustrin framöver, men även inom stålindustrin, avslutar Ulric.

Related Articles