Nu utvecklar vi framtidens oljegröda för norra Sverige
Hem HÅLLBAR UTVECKLING Nu utvecklar vi framtidens oljegröda för norra Sverige

Nu utvecklar vi framtidens oljegröda för norra Sverige

Publicerat av: Redaktionen

Nu utvecklar vi framtidens oljegröda för norra Sverige

I Sverige behöver vi öka vår självförsörjning av livsmedel och producera det vi konsumerar inom landet. SLU Grogrund satsar på utveckling av rybs som oljegröda för odlingsförhållanden i norra Sverige. Det finns ett behov att utveckla nya sorter av rybs som är anpassade till dagens föränderliga klimat och sjukdoms- och skadedjurtryck.

Dessa nya sorter säkrar goda skördar på en relativt begränsad yta och under en kort växtsäsong.

Rybs odlas till viss del redan idag men på grund av kraftigt minskade växtförädlingsinsatser under de senaste 20 åren har Rybs dock halkat efter andra grödor i avkastning.

– Idag odlar de norrländska lantbrukarna mycket korn och vall. De behöver ytterligare lönsamma grödor att växla in i växtföljden. Dessutom kan oljegrödorna till viss del ses som proteingrödor, eftersom man får fram en proteinrik kaka efter oljepressningen, som lantbrukarna kan använda som foder till sina djur istället för den importerade sojan. Rybsoljan och rybskakan kan användas på samma sätt som rapsolja och rapskaka, men med tidiga rybssorter kan man producera dessa produkter även i norra Sverige, säger Christer Persson, Jerrestad Agro AB.

Rybs är en oljegröda som är släkt med raps. I Norrland går det dock inte att odla raps, vintrarna är för kalla för höstsorter, och växtsäsongen är för kort för vårsorter. Rybsen är härdigare än raps och har kortare tillväxtperiod och är därför möjlig att odla till mogen skörd även i Norrland. Rybsolja är redan en etablerad livsmedelsprodukt och rybskaka används både inom livsmedels- och foderindustrin.

– För odlare är det viktigt med robusta, högavkastande sorter. Samtidigt ska de komma igång snabbt och kunna skördas tillräckligt tidigt, menar Christer Persson, Jerrestad Agro AB.

För att växtodlingen ska vara hållbar krävs en bra växtföljd som bidrar till att bekämpa skadedjur och sjukdomar, samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Att enbart odla en eller två grödor räcker inte för att öka produktionen på ett hållbart sätt. Växtförädlingen bidrar med framtagandet av grödor med bra avkastningspotential och genom att kombinera flera av dessa grödor blir skördarna större och grödorna friskare. En ökad växtodling och produktutveckling i norra Sverige är nödvändig för en stärkt livsmedelsproduktion och svensk konkurrenskraft.

– Rybs förädlades i Sverige till för ca 15 år sedan, sedan lades programmet ner eftersom man inte fann det ekonomiskt lönsamt i ett globalt perspektiv. De senaste åren har rybs endast förädlats i Finland. Förhållandena är lika på många sätt men inte tillräckligt lika för att säkra tillgång på rybssorter tåliga för svenskt klimat. Med dagens föränderliga klimat och en ökad global oro på många sätt, ökar behoven av att behöva kunna producera mat på det lokal planet, säger SLU Grogrunds programchef, Eva Johansson.

– Först samlas olika rybsvarianter in från genbanker i Sverige och andra länder. Vi studerar sedan den insamlade rybskollektionen för att se hur de olika varianterna skiljer sig genetiskt och egenskapsmässigt från varandra. Dessa undersökningar kommer att hjälpa oss att ur den stora rybskollektionen, välja ut ett intressant och variationsrikt mindre urval av rybs och frö tas ifrån dessa för vidare förädling, säger Anders Carlsson, professor i växtförädling och forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), som koordinerar det nystartade projektet ”Rybs – en flexibel och tålig oljegröda för Sverige” inom SLU Grogrund.

Projektet pågår i ca 3 år och målet är att kunna erbjuda ett nytt förädlingsmaterial och ha utvecklat vissa molekylära verktyg för fortsatt förädling av rybs i Sverige. Projektet har viss hjälp genom att raps och rybs är nära besläktade vilket gör att det redan finns redskap och kunskap om raps som kan användas och anpassas för rybs, vilket snabbar upp förädlingsprocessen för grödan.

Fältförsök kommer att genomföras under både 2020 och 2021 för att studera hur rybsvarianter beter sig som t.ex. längd, bredd, hur bra de växer, när de börjar blomma, hur tidigt de mognar och hur stor avkastning de ger. Motståndskraft mot olika sjukdomar och innehåll av olika ämnen kommer också att utvärderas. Enskilda varianter som är bättre än andra kommer att identifieras. Studierna bidrar med viktig kunskap till förädlaren som säkerställer fortsatt svensk förädling av rybs och kommer att ge värdefull kunskap om rybs i en Skandinavisk kontext.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>