Auto Draft
Hem HÅLLBAR UTVECKLING Ny rapport: 10 förslag för en hållbar utveckling för Sveriges cyklister

Ny rapport: 10 förslag för en hållbar utveckling för Sveriges cyklister

Publicerat av: Redaktionen

Cyklister är sedan flera år den grupp som har flest antal allvarligt skadade i trafiken.

Auto DraftDet finns ett tydligt behov av fler åtgärder för att förbättra cyklisternas trafikmiljö.

If presenterar nu en ny rapport med 10 punkter som kan göra cyklingen och trafikmiljön i Sverige bättre.

Cykling blir ett allt viktigare trafikslag, inte minst i svenska städer. Samtidigt tycks regelverk, prioriteringar och praxis inte hängt med.

För fem år sedan tog If fram rapporten ”10 enkla förslag för bättre cykling” för att skapa debatt och väcka tankar som kunde leda till en bättre trafikmiljö och städer. Några av dessa förslag har sedan genomförts, några är delvis genomförda och andra har inte genomförts alls.

I en ny rapport som presenteras idag följer If upp tidigare förslag och lyfter samtidigt fram fler förslag på hur cyklisternas situation kan förbättras i Sverige.

– Det är viktigt att cyklisternas situation och säkerhet på vägarna förbättras, dels genom ändrade regelverk, dels genom infrastruktursatsningar som kan möjliggöra ökad cykling, säger Irene Isaksson Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Här följer förslagen  korthet:

  1.                      Våga satsa på kapacitetsstark och säker cykelinfrastruktur i hela landet, men framför allt i de stora pendlingsområdena – och finn alternativa finansieringslösningar

En ökad satsning på en hållbar cykelinfrastruktur behöver bli verklighet. Det skapar förutsättningar för fler cyklister, möjlighet att cykla längre sträckor och tar vara på utvecklingen av alternativ till den traditionella cykeln som elcyklar och exempelvis lastcyklar ger. Som exempel skulle snabbcykelvägar längs motorvägar i stora pendlingsområden ge större möjlighet till arbetspendling med cykel.

  1. Inför tvingande definitioner och standarder för hur cykelvägar får och ska utformas, samt ändra Väg- och Anläggningslagen

Ett standardiserat regelverk för hur en cykelväg ska märkas upp och får se ut skulle gynna trafiksäkerheten för cyklister. En ändring av Väg- och Anläggningslagen skulle öppna för nya möjligheter att anlägga cykelvägar på lämpliga platser.

  1. Förse fler 2+1-vägar med separata cykelvägar

Satsningen på de mötesfria 2+1 vägarna har ökat säkerheten för bilister. Med smala vägrenar och höga hastigheter är vägtypen inte är anpassad för cyklister. Potentialen för ökad cykling är stor om fler av 2+1 vägarna förses med en separat cykelväg då 2+1 vägarna ofta är länken mellan bostaden och arbetet samt skolan för många som bor på landsbygden.

  1. Se över riktlinjer för vägarbeten för en ökad säkerhet för cyklister

Regelverken och riktlinjerna för säkerhet och omdirigering av trafik vid vägarbeten behöver ses över, dessutom behöver efterlevnaden av dessa förbättras.

  1. Inför nya trafikregler för moderna cykelstäder

Cykling mot enkelriktat har visat på bra resultat och flera studier pekar på en minskad risk för trafikolyckor. Att cykla mot enkelriktat är nu möjligt i ett antal svenska kommuner men det behövs en nationell lagstiftning som standardiserar cykling mot enkelriktat med en enhetlig skyltning över hela landet. Tillämpa förgrönt för cyklister där det är genomförbart, detta ger cyklister möjlighet att komma iväg före motortrafiken, ger möjlighet att passera på ett säkert sätt och cyklister blir också mer synliga.

  1. Eliminera fler osäkra situationer och platser för cyklister

Allokera mer resurser till drift och underhåll av cykelvägar för att på så sätt minska antal olyckor där vägförhållanden spelar en stor roll. Åtgärda olycksdrabbade platser. Undvik trafiklösningar som skapar konfliktsituationer till exempel parkeringsplats av bilar innanför en cykelbana.

  1. Inför bättre cykelparkeringar i städerna och en miniminorm för cykelparkeringar vid nybyggnation i tätorter

Bättre och tillräckligt med cykelparkeringar i städerna och i anslutning till resecentra skulle leda till att fler väljer cykeln för sin resa alternativt cykel i kombination med annat färdsätt.

  1. Inför obligatorisk märkning av nysålda cyklar likt Frankrike för att minska cykelstölderna

För att motverka cykelstölder bör ett krav införas på att alla nya cyklar sålda av återförsäljare ska märkas med en unik 10-siffrig kod för enklare identifiering. Det skulle kunna avskräcka tjuvar från cykelstölder och förenkla processen med att återlämna stulna cyklar till sina rättmätiga ägare.

  1. Ge arbetsgivare större möjligheter att uppmuntra sin personal till cykelpendling

Ändra Skatteverkets regelverk så att cykelpendling kan räknas som en personalvårdsförmån så att pendlingscykling i framtiden kan klassas som friskvård.

  1. Ta vara på nya digitala möjligheter inom cyklingens värld

Digitalisering och elektrifiering öppnar möjligheter som kan förbättra situationen för cyklister. Appar som larmar vid olyckor, tipsar om lämpliga vägar, följer upp data om hastighet, sträcka och många andra tillämpningar finns redan som kan göra cyklingen både roligare och säkrare.

– Med våra tio förslag vill vi visa hur vi kan få en säkrare trafikmiljö, ett mer hållbart samhälle och bättre städer. Vår förhoppning är att kunna påverka trafiksäkerhetsutvecklingen i rätt riktning. När fler förväntas cykla och elcyklar får fler att ta sig längre sträckor behöver både regler och lösningar anpassas bättre till den nya verkligheten för att färre ska skadas i trafiken samtidigt som framkomligheten ökar. Oskyddade trafikanter, där cyklister utgör en stor del, behöver lyftas och jämställas med andra trafikantgrupper. Våra tio förslag kan eliminera en stor del osäkra situationer och platser för cyklister och skapa en säkrare trafikmiljö för cyklisterna, säger Irene Isaksson Hellman.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>