Ny rapport: Sätt miljönyttan i fokus!
Hem MILJÖ Ny rapport: Sätt miljönyttan i fokus!

Ny rapport: Sätt miljönyttan i fokus!

Publicerat av: Redaktionen

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) publicerar idag en rapport om framtidens insamlings- och återvinningssystem.

Det nya regelverk som finns innebär förändringar, och för att säkra cirkulära materialflöden och optimal miljönytta kommer det att krävas både pragmatism och nytänkande.

Ett nytt regelverk kommer den närmaste tiden att föra med sig vissa förändringar. Det är nödvändigt att utifrån de nya förutsättningarna utveckla en väl balanserad helhetslösning.

– Vi är helt inställda på att göra ett bra system ännu bättre. Att klara de cirkulära materialströmmarna är avgörande för klimatet och miljön, säger FTI:s vd Håkan Ohlsson.

Samråd pågår

Förra året antog regeringen, i form av två förordningar, nya regler för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Den som vill driva ett insamlingssystem från januari 2021 ska ansöka till Naturvårdsverket senast i mars 2020. Ett krav för tillstånd är att man före ansökan har samrått med Sveriges alla kommuner.

Ny rapport: Sätt miljönyttan i fokus!

– Vi ser positivt på reformambitionen i det nya regelverket. Vi förbereder nu vår ansökan – bland annat i samråd med kommunerna. Dialogen är nyttig. Merparten av kommunerna vill pragmatiskt hitta gemensamma lösningar. Just pragmatismen blir avgörande för att reglerna ska fungera. I utvecklingen av denna typ av system behöver olika aspekter balanseras mot varandra, konstaterar Håkan Ohlsson.

De nya reglerna fäster stor vikt vid tillgänglighet för konsumenterna. Kravet är att fastighetsnära insamling ska erbjudas till 60 procent av bostadsfastigheterna år 2021 och, efter en utvärdering, 100 procent år 2025.

Olika förutsättningar för olika material

Av rapporten framgår att det finns goda skäl att gå mot 100 procent fastighetsnära insamling (FNI) för metall-, pappers- och plastförpackningar. En studie visar att om alla hushåll som idag inte har FNI skulle få FNI skulle den totala insamlingen av dessa material öka med 17, 47 respektive 89 procent. Då är det värt den betydligt högre kostnaden för FNI.

Men för glas och tidningar är bilden annorlunda. Utsorteringen är redan så hög, med återvinningsgrader över 90 procent, att fullt genomförd FNI bara skulle ge ökningar på 3 respektive 4 procent. Dessutom finns det en stark minussida. För tidningar faller volymerna på marknaden nu snabbt. Att investera stort i att flytta sådan insamling till FNI, och sedan i rask takt anpassa systemen till fortsatt krympande volymer, skulle riskera att bli ett krångligt resursslöseri. För glas klargör en studie att FNI, med de stora volymerna från flerbostadshus, har kvalitetsproblem som inte finns på samma sätt med återvinningsstationer. För både tidningar och glas gäller även att höga FNI-kostnader kan belasta priset för återvunnet material. Detta kan bli så dyrt att det inte går att sälja på marknaden. Då bryts cirkulariteten – vilket är mycket olyckligt. Sammantaget blir minus betydligt större än plus.

– Vi har fullt fokus på miljönyttan. Det ger oss en tydlig ingång i de samtal som vi nu för. Vi vill, i en investering på flera miljarder kr, gå mot 100 procent FNI för metall-, pappers- och plastförpackningar. För tidningar och glas vill vi se en lösning där uppåt 2 200 nya mini-stationer adderas till de ca 5 000 återvinningsstationer som redan finns. De placeras i lättillgängliga, kvartersnära lägen. I allt detta är det viktigt att göra anpassningar till vad som fungerar i den aktuella lokalmiljön, säger Håkan Ohlsson.

Flexibilitets- och skälighetsresonemang i regelverket

Regelverket har flexibilitets- och skälighetsresonemang som öppnar för en sådan lösning. Ansvarig minister, Isabella Lövin, har, bland annat på en fråga om tidningar, betonat att reglerna inte är detaljstyrande och att det ”finns alla förutsättningar för de som ska tillhandahålla insamlingssystemen att utforma dem kostnadseffektivt”.

– Vi tror att vår lösning innebär att det system som majoriteten av svenska folket redan uppskattar idag kommer att uppskattas ännu mer framöver. Vi ökar tillgängligheten samtidigt som miljönyttan ges högsta prioritet. Det är bra för samhället. Och det är bra för miljön, avslutar Håkan Ohlsson.

Detta vill FTI göra:

  • Öka mängden insamlat och återvunnet material
  • Utveckla den fastighetsnära insamlingen för metall-, plast- och pappersförpackningar
  • Utveckla insamling av glasförpackningar och tidningar via 2 200 nya kvartersnära mini-stationer
  • Fortsätta erbjuda insamling genom dagens rikstäckande system med 5 000 återvinningsstationer
  • Öka kunskapen om insamling och återvinning till konsumenter genom informationsspridning, bl a genom breda kampanjer och utbildningsmaterial till förskolor och skolor
  • Fortsätta och stärka samarbetet med producenter för att öka mängden återvinningsbara förpackningar
  • Arbeta för att fler producenter ska ansluta sig till insamlingssystem för att ta sin del av producentansvaret

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>