Ny studie visar att cykling innebär miljardvinster för samhället
Hem TRANSPORT Ny studie visar att cykling innebär miljardvinster för samhället

Ny studie visar att cykling innebär miljardvinster för samhället

Publicerat av: Redaktionen

Sverige är ett av de mest stillasittande länderna i världen. Samtidigt har pandemin bidragit till mer aktiva transportvanor och fler cyklister.

Ny studie visar att cykling innebär miljardvinster för samhället

Vania Khairallah, hållbarhetsexpert på Sweco

Hälsoekonomiska uträkningar som Sweco gjort visar att ökad cykling i Göteborg under 2020 bidragit till en samhällsekonomisk vinst på drygt 1 miljard kronor.

Detta som en följd av att ökad fysisk aktivitet leder till lägre dödstal.

Enligt befolkningsstudien SCAPIS når bara sju procent av alla svenskar upp till rekommendationerna om 2,5 timmes fysisk aktivitet i veckan. Avsaknaden av fysisk aktivitet innebär stora samhällsekonomiska kostnader. En viktig parameter för att öka den generella fysiska aktiviteten är en större andel vardagsresor med aktiva transporter. Något som har fallit sig mer naturligt för många det senaste året, då det kollektiva resandet minskat.

– Pandemin har bidragit till att resor med cykel ökar, vilket får stora effekter på människors hälsa. Det i sig skapar en samhällsekonomisk vinst. Det handlar dels om transporter till och från jobbet, dels om att människor utforskar det lokala närområdet mer, säger Björn Sax Kaijser, cykelplanerare på Sweco.

Tendenserna märks bland annat i Göteborg, där antalet cykelresor har ökat från 100 000 resor år 2019 till 115 000 år 2020 (exklusive hyrcykelsystemet) – en ökning med 15 procent.

För att illustrera samhällsvinsterna med den ökade cyklingen har experter på Sweco genomfört en kostnadsnyttoanalys hos Göteborgs 20-64-åringar. Studien, som tar fysisk aktivitet, luftföroreningar och trafiksäkerhet i beaktande, visar att ökningen har inneburit en samhällsekonomisk vinst på drygt 1 miljard kronor, vilket till stor del beror på att 25 förtida dödsfall har sparats som en följd av den ökade fysiska aktiviteten.

– Faktum är att 30 minuters lågintensivt cyklande per dag är tillräckligt för att minska risken för en rad allvarliga sjukdomar såsom hjärt-/kärlsjukdomar, bröstcancer, benskörhet, demens och depression. Med fler cyklister minskar även utsläppen av partiklar och luftföroreningar, vilket i sig är en betydande orsak till sjukdomar och hälsobesvär, säger Vania Khairallah, hållbarhetsexpert på Sweco.

Beräkningarna inkluderar endast bortfall av liv, vilket innebär att det finns ytterligare samhällsvinster att hämta i form av minskade sjukvårdskostnader och produktionsbortfall till följd av sjukskrivningar.

Om studien ”Ökad vardagsmotion ger stora samhällsvinster”

Under april 2021 samlade Swecos experter in statistik över antalet cykelresor i Göteborgs stad och sammanställde statistiken i en kostnadsnyttoanalys, med hjälp av WHO:s analysverktyg HEAT. Analysen visar att cyklandet i Göteborg i åldersgruppen 20-64 ökade från 100 000 resor år 2019 till 115 000 år 2020 och att ökningen innebar en samhällsekonomisk vinst på drygt 1 miljard kronor som en följd av att 25 förtida dödsfall kunde sparas tack vare en ökad fysisk aktivitet.

Studien är genomförd inom ramen för projektet Urban Insight som är en kunskapsplattform där Swecos experter, genom rapporter, delar med sig av perspektiv kring hållbar stadsutveckling från ett medborgarperspektiv.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>