Ny SVU-rapport: Slamspridning och antibiotikaresistens

Ny SVU-rapport: Slamspridning och antibiotikaresistens 1

Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!

Nr: 2020-11
Titel: Slamspridning och antibiotikaresistens
Författare: A Karkman, C Rutgersson, C-F Flach, D.G.J Larsson, E Kristiansson, J Fick, K.K Brandt, S Ebmeyer, S.B Lassen

Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/slamspridning-och-antibiotikaresistens/

Sammanfattning: Hur påverkas odlingsmark vid långvarig spridning av avloppsslam när det gäller förekomst av antibiotika, andra antimikrobiella ämnen, resistenta bakterier och resistensgener? Studien visar att användning av avloppsslam på det sätt vi gör i Sverige inte verkar medföra några uppenbara risker för utveckling av antibiotikaresistens.

———————————————————————————————
Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post. Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.

C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt tillgängliga direkt.

Related Articles