Ny VELUX undersökning: Så har pandemin bevisat vikten av hållbara byggnader för ett långsiktigt samhälle
Hem HÅLLBAR BYGGBRANSCH Ny VELUX undersökning: Så har pandemin bevisat vikten av hållbara byggnader för ett långsiktigt samhälle

Ny VELUX undersökning: Så har pandemin bevisat vikten av hållbara byggnader för ett långsiktigt samhälle

Publicerat av: Redaktionen

En ny undersökning av VELUX, Healthy Homes Barometern 2022, avslöjar ett allvarligt tillstånd för Europas och Sveriges byggnadsbestånd.

Enligt rapporten är vikten av hållbar renovering stor – för människors hälsa, välbefinnande och för att minska klimatpåverkan.

Dåliga boendeförhållanden drabbar över var fjärde svensk medborgare

Pandemin har satt frågan om hälsosamma inomhusmiljöer i fokus. I Sverige är behovet av anständiga, prisvärda och hälsosamma bostäder större än någonsin. Rapporten visar att över var fjärde person i Sverige är utsatt för dåliga boendeförhållanden inomhus, ofta till följd av fukt, brist på dagsljus, störande buller och kyla.

Mer specifikt påverkas 17 procent av svenskarna av störande buller och oönskade ljud. Dessutom framkommer det att fem procent av svenskarna med låg inkomst inte har det tillräckligt varmt hemma. På europeisk nivå lever 50 miljoner hushåll i så kallad energifattigdom, där många inte har råd att värma upp sina hem på vintern. När energipriserna dessutom stiger, riskerar denna grupp att bli större.

Negativa hälsoeffekter till följd av undermåligt inomhusklimat är väl dokumenterade och inkluderar astma, andningsproblem samt hjärt- och kärlsjukdomar. Risken att hälsan påverkas negativt är fyra gånger så stor om du lever i ett bristande inomhusklimat, jämfört med någon som bor i en mer hälsosamt utformad byggnad. Den här siffran blir även större när det gäller barn.

Så har pandemin bevisat vikten av hållbara byggnader för ett långsiktigt samhälle

Att mäta välmående

Nya analysmetoder gör det också möjligt att dokumentera vilken påverkan ett dåligt inomhusklimat har på välmående och livstillfredställelse. Enligt undersökningen kan effekten av att leva med dålig eller ingen uppvärmning i sitt hem ha samma upplevda inverkan på välbefinnande och livstillfredställelse som att separera från en partner. Det innebär att personer som lever med undermåliga inomhusfaktorer, så som kyla, brist på dagsljus, buller och fukt löper fem gånger så stor risk att bli olyckliga.

Så kan hemmet skapa förändring

Under pandemin har många upplevt att hemmet blivit allt från arbetsplats till klassrum. För de som har sämre bostadskvalitet och undermåligt inomhusklimat har detta upplevts och märkts av mer akut. När mer tid har spenderats i hemmet under pandemin har dessutom medvetenheten om hur vi ska säkra våra hem från luftburna virus ökat. Bland annat rekommenderar nu Världshälsoorganisationen och hälsomyndigheter runt om i världen att ventilera rum och utrymmen regelbundet – antingen genom naturlig ventilation, så som att öppna ett fönster, eller via mekaniska ventilationssystem.

Byggnader är en politisk fråga

Resultaten från den Healthy Homes Barometer 2022 visar tydligt värdet av renovering sett till hälsa, välbefinnande och förbättrat klimatavtryck. Resultaten avslöjar även hur brådskande det är att tillgängliggöra anständiga bostäder till överkomliga priser. Över 15 procent av européer lever i undermåliga boendeförhållanden, och 50 procent har inte tillräckligt med sparkapital för att underhålla sin levnadsstandard längre än i tre månader.

Genom att investera i renovering och upprustning av byggnadsbestånd har politikerna möjlighet att inte bara investera i medborgarnas hälsa, utan också i ekonomin. Att minska exponeringen för fukt och mögel, samt åtgärda bristen på dagsljus i bostadshus i Sverige, kan generera enorma ekonomiska besparingar fram till år 2050, såväl som energieffektiviseringar och förbättrat klimatavtryck.

Undersökningen utfördes i samarbete med RAND Europe, en ideell forskningsorganisation.

Nyckelresultat från undersökningen

Över var fjärde person i Sverige utsätts för undermåligt

  • 5 procent av svenska medborgare med låg inkomst klarar inte av att värma upp sina hem tillräckligt.
  • 50 miljoner europeiska hushåll lever i energifattigdom, många av dem kan inte värma upp sina hem på
  • Ventilation är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att skydda inomhusutrymmen mot luftburna virus.
  • Personer som utsätts för fukt, brist på dagsljus, överdrivet buller och kyla löper fem gånger större risk att känna sig olyckliga än de som bor i en hälsosammare
  • I Sverige kan en minskning av exponeringen för fukt och mögel, samt ett åtgärdande av bristen på dagsljus i bostadshus resultera i besparingar på nästan 1,5 miljarder euro år 2050, utöver energieffektiviseringar.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>