Omställning från fysisk till digital konferens på en och en halv arbetsdag

Omställning från fysisk till digital konferens på en och en halv arbetsdag 1

Just nu pågår Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2020. Syftet är att finna vägar till hållbara transporter genom beteendeförändringar. Tack vare samarbetet med Energikontoren Sveriges projekt REDI lyckades vi själva ändra beteende på en arbetsdag: vi gjorde konferensen digital för att minska risken för smittspridning.​

Idag den 16 och i morgon den 17 mars är Gröna Bilisters konferens Mobilitet & Beteende 2020 planerad att genomföras i Jönköping. Tack vare medarrangören Energikontoren Sveriges projekt REDI – resfria digitala möten inom offentlig sektor – som stöttar kommuner och regioner med resfria digitala möten, så har arrangörsgruppen för konferensen kunnat ställa om från en fysisk lunch-till-lunch-konferens till en helt digital konferens på bara en och en halv arbetsdag.

REDIs projektgrupp har tränat på att hålla digitala möten och webbinarier och har en beredskap för att snabbt ställa om, vilket nu nyttjas för att genomföra konferensen även i virustider. Möten och nätverkande är viktigt, men behöver inte alltid ske fysiskt, men det behövs precis som inom idrotten övning för att våga och bli bra. I framtiden spår vi att digitala konferenser kommer bli vanligare, både för att spara klimat, pengar och tid.Mer tid för genomförande och mindre tid på onödiga möten och resor.

Related Articles