Regeringen måste säkra elförsörjningen – det är en kamp mot klockan

Regeringen måste säkra elförsörjningen - det är en kamp mot klockan 1
Gustav Hemming Tillväxtregionråd

Enligt uppgifter till Aftonbladet har Svenska Kraftnät mörklagt uppgifter om risker kring allvarliga elfel, och att myndighetens egen analys visar på att det finns en risk att södra Sverige drabbas av en elbrist redan i sommar.

Risk för elbrist på grund av otillräcklig kapacitet i näten har under senare år seglat upp som ett stort problem för södra Sverige och Stockholmsregionen. Misstanken om att Svenska Kraftnät mörkar uppgifter för att dölja bristande aktivitet i arbetet för att stärka kapaciteten väcker frågan om Stockholmsregionen kan lita på att ansträngningarna för säkrad elförsörjning är helhjärtade. Nu behöver regeringen agera, för att säkra trovärdigheten och kraften i det nationella arbetet för att rädda svenska tillväxtregioners fortsatta konkurrenskraft och utveckling. Uppgifterna i Aftonbladet om Svenska kraftnäts agerande är oroande och korten måste på bordet.

-För Stockholmsregionen är elförsörjningen en kamp mot klockan. Akut elbrist hotar och skulle allvarligt skada regionens konkurrenskraft och klimatambitioner. Uppgifter om att ansvarig myndighet slarvar och mörklägger är då både oroande och upprörande. Det här behöver regeringen reda ut ögonaböj, säger Gustav Hemming (C) Tillväxtregionråd.

Related Articles