Satsning på hybridmoln perfekt tillfälle att bli mer miljövänlig
Hem HÅLLBAR UTVECKLING Satsning på hybridmoln är ett perfekt tillfälle att bli mer miljövänlig

Satsning på hybridmoln är ett perfekt tillfälle att bli mer miljövänlig

Publicerat av: Redaktionen

Satsningar på hybridmoln innebär ofta att utrustning i datacenter förnyas.

Det är ett gyllene tillfälle att satsa på modern och mer miljövänlig utrustning.

Lägg till det den effektivisering av IT som blir möjlig med hybridlösningar, vilken också bidrar till ett mindre miljöavtryck. Det skriver Mats Ericson, regionchef på Nutanix med ansvar för Sverige, Danmark och Island.

Nya tekniklösningar är ofta mer miljövänliga än äldre, det gäller även för datacenter. Men det ses oftast inte som ekonomiskt försvarbart att förnya IT-infrastruktur enbart för att minska koldioxidavtryck och annan negativ påverkan på miljön.

Att byta ut äldre applikationer mot mer miljövänliga publika molntjänster bidrar till en mindre miljöpåverkan. Men sådana migreringar innebär oftast inte att äldre datacenter som är sämre ur miljösynpunkt läggs ner. De står kvar för att centrala verksamhetssystem fortfarande körs i dem.

Hur ska man gå till väga för att minska den påverkan IT har på miljön och få en förbättrad hållbarhet? Det finns ett gyllene tillfälle och det är när migreringar till hybridmoln genomförs.

Naturlig förnyelse

Att anamma en hybridstrategi innebär att bygga en IT-miljö med inslag av såväl äldre lokala applikationer och privata moln i egna datacenter, eller hos en hostingleverantör, som av publika molntjänster. Sådana satsningar medför ofta nya lösningar för IT-infrastruktur, ibland även nya datacenter. Då finns chansen att satsa på mer miljövänlig utrustning.

Ett praktiskt exempel är att satsa på elförsörjning baserad på 380 eller 400 volt likström, även om mycket av utrustningen i ett datacenter drivs med lägre spänningar. Användningen av högre spänning ger stora miljövinster, eftersom antalet kilowattimmar som används kan minskas. En annan viktig aspekt är att det behövs mindre mängder koppar för elledningar. För att driva utrustning som arbetar med lägre spänning, till exempel äldre enheter, används konverteringsenheter.

Mer miljövänlig kylning är ett annat exempel. Sådan utrustning blir i allt högre grad även tillgänglig för mindre kunder som driver egna datacenter.

En övergång till ny och mer miljövänlig utrustning för elförsörjning och kylning är enklast att genomföra när en stor mängd utrustning i ett datacenter förnyas. Eller om ett nytt datacenter byggs. Sådana satsningar är ofta naturliga inslag i satsningar på hybridmoln.

Mjukvara är nyckeln

Satsning på hybridmoln perfekt tillfälle att bli mer miljövänlig

Ytterligare en stor miljövinst är att hybridmoln ger stora chanser att förenkla och effektivisera IT-drift rent generellt. En viss IT-kapacitet uppnås enklare med en hybridlösning än med en äldre arkitektur. En stor anledning till det är att mjukvarudefinierad hantering av hårdvara är ett naturligt inslag i en hybridarkitektur. Man kan gå långt som att säga att mjukvarudefinierade lösningar (software-defined everything) är en förutsättning för hybridmoln. De innebär enklare hantering, vilket innebär ett mindre avtryck på miljön.

Det är sammantaget inga små miljöförbättringar det handlar om. Enligt analysföretaget IDC kommer moderna, ”smarta” datacenter att leda till en minskning av koldioxidutsläpp på över en miljard ton under de närmaste fyra åren.

Hybridmoln, ny utrustning för elförsörjning och kylning, samt effektivare IT-drift är trender som hänger ihop och som alla har en positiv påverkan på miljön och leder till ökad hållbarhet. För att lyckas behövs det teknikplattformar för att hantera den mjukvara och hårdvara som behövs för nya hybridarkitekturer och i moderna datacenter.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>