Schneider Electric uppmanar till omprövning av investeringsprioriteringar under WEF i Davos
Hem SCHNEIDER ELECTRIC Schneider Electric uppmanar till omprövning av investeringsprioriteringar under WEF i Davos, Schweiz

Schneider Electric uppmanar till omprövning av investeringsprioriteringar under WEF i Davos, Schweiz

Publicerat av: Redaktionen

Schneider Electric uppmanar till en omprövning av investeringsprioriteringar och kollektiva åtgärder för att påskynda globala insatser mot klimatförändringar, vid World Economic Forum i Davos 22–26 maj.

Scenarier från Sustainability Research Institute inom Schneider Electric visar att stimulering av en efterfrågestyrd övergång är det enda scenariot som gör att utsläppen kommer minska tillräckligt snabbt för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Institutet lanserar nu e-boken ”Towards Net Zero Buildings: a practical pathway”, som går igenom hur det nuvarande dödläget mellan utbud och efterfrågan kan brytas. Några av slutsatserna är att:

  • Endast 1–1,5 procent av byggnadsbeståndet i Europa renoveras varje år. Energi-renoveringsgraden måste uppgå till 3 procent per år för att uppfylla åtagandena från Paris.
  • Finansieringen är fortfarande det största hindret för att investera i hållbara byggnader, men investeringar i teknik för minskade koldioxidutsläpp, digitala tjänster och ekosystemtjänster maximerar värdeskapandet för alla intressenter.
  • Teknik kopplat till energieffektivisering ger betydande möjligheter att minska energianvändningen med mellan 10 och 60 procent, beroende på geografiskt område och kvalitet på befintliga tillgångar.
  • Digitala energieffektiviseringslösningar ger 20-30 procent lägre koldioxidutsläpp i hela byggnadsbeståndet, vilket ger mycket konkurrenskraftiga återbetalningstider och kostnadsbesparingar för konsumenterna, i genomsnitt långt under åtta år.
Schneider Electric uppmanar till omprövning av investeringsprioriteringar under WEF i Davos

Jean Pascal Tricoire

E-boken ger regeringar och industrier en praktisk färdplan för att hantera kostnaderna för energiomställningen. Den innehåller också ett nytt ramverk för att framtidssäkra byggnader, som har utvecklats i samarbete med World Economic Forum (WEF). Ramverket innehåller en modell och en verktygslåda för att påskynda investeringar som ska bidra till att avkarbonisera städer. Med befintlig teknik minskar koldioxidutsläppen, ger en nettovinst för konsumenterna och skapar samtidigt värde för ekonomi och samhällen.

Schneider Electric har gjort en egen hållbarhetsresa de senaste 20 åren och anser att det krävs ett strategiskt skifte för att påskynda åtgärderna mot bakgrund av höga och volatila energipriser. Förutom investeringar som ökar kapaciteten för förnybar energi är det nu viktigt att skapa efterfrågan på ren energi genom en konsumentdriven övergång.

Som ett led i detta och för att bidra till att påskynda klimatåtgärderna i alla delar av ekonomin kommer Schneider Electric att skapa 2 500 gröna jobb världen över. De nya tjänsterna kommer att fokusera på att hjälpa Schneider Electrics kunder att digitalisera och avkarbonisera sina anläggningar, modernisera tillgångar genom att främja ett hållbart och cirkulärt ekonomiskt förhållningssätt och vara rådgivande inom hållbarhetsstrategier.

– Investeringarna i förnybar energi måste fortsätta i snabb takt, men varje historisk energiomställning har drivits av marknadens efterfrågan. Om man övergår till en konsumentcentrerad, efterfrågestyrd investeringsstrategi kommer man inte bara att åstadkomma en avkarbonisering i stor skala, utan man kommer också att uppnå mer positiva resultat än vad den nuvarande modellen gör, säger Jean-Pascal Tricoire, koncernchef Schneider Electric. Konsumenterna leder förändringen. Det betyder att efterfrågan leder förändringen. Prioriteten måste vara att skapa efterfrågan på ny teknik som ger användaren fördelar.

Representanter från Schneider Electric i Davos 2022

I sin roll som medordförande för WEF:s Net Zero Carbon Cities initiative, kommer Jean-Pascal Tricoire

att uppmana till en förändring av investeringsprioriteringarna. Detta kräver att man går från investeringskriterier inriktade på kostnader till investeringskriterier inriktade på värde, att man utvidgar det nuvarande fokuset på infrastruktur till investeringar som stimulerar efterfrågan och att man går från överindexering på hårdvara till hållbara lösningar som bygger på mjukvara. Han kommer också att diskutera behovet av ökat samarbete för att snabbare kunna övergå till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Luc Remont, Executive Vice President of International Operations på Schneider Electric, kommer att tala om vikten av digital teknik för att möjliggöra energiomställningen på tillväxtmarknader och om nya stora partnerskap i Indien, Östasien och Sydamerika, för att stärka arbetskraften och utbilda fler människor i energihantering.

Barbara Frei, Executive Vice President för industriell automation på Schneider Electric, kommer att diskutera konsekvenserna av en övergång till en alltmer utbudsstyrd ekonomi och hur omvandlingen från en linjär till en cirkulär modell för leveranskedjan är avgörande för en hållbar framtid. Hon kommer att tala om de problem som företagen står inför när de övergår från resurskrävande produktion och konsumtion till koldioxidsnåla och effektiva processer, och vilken roll tekniken, samarbetsplattformarna och interoperabiliteten spelar för att lösa dessa utmaningar. Hon kommer också att diskutera behovet för tillverkare att omfokusera sina digitala transformationsresor mot engagemang hos medarbetarna för att attrahera talanger och skapa säkrare arbetsmiljöer. Hon kommer att dela med sig av sina perspektiv på hur automatisering kan förbättra produktiviteten.

Peter Weckesser, Executive Vice President och Chief Digital Officer på Schneider Electric, kommer att ge perspektiv på den transformativa roll som data och artificiell intelligens spelar för att främja affärsstrategier som samtidigt tar itu med näringslivets största utmaningar: motståndskraft och minskade koldioxidutsläpp. Han kommer också att diskutera de möjligheter och värden som kan tas tillvara genom samarbete i det digitala ekosystemet och användning av innovativ teknik i hela företaget.

Schneider Electric deltar i följande publika programpunkter:

  • Måndag 23 maj kl 8.15-9.00: The Augmented Manufacturing Experience, Barbara Frei
  • Tisdag 24 maj kl 9.30-10.30: Unlocking Digital Innovation for Net Zero, Jean-Pascal Tricoire

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>