Hem OPINION Sjukhus i trä? Javisst, absolut – och med särskilt fokus på klimat- och hållbarhetsfördelar!

Sjukhus i trä? Javisst, absolut – och med särskilt fokus på klimat- och hållbarhetsfördelar!

Publicerat av: Redaktionen

Sjukhus i trä? Javisst, absolut - och med särskilt fokus på klimat- och hållbarhetsfördelar! 3

Smart Housing Småland anordnade ett webinar kring möjligheten att uppföra i modern träbyggnadsteknik uppföra en komplex större byggnad som sjukhus. Möjligheterna är förstås att dessa byggnader kan byggas klimatneutrala – men också ”på köpet” erbjuds ett behagligare och hälsobefrämjande inomhusklimat. 

Det finns i Sverige, övriga Norden och mellaneuropa redan flera exempel på mindre och medelstora sjukhusbyggnader med trästommar, företrädesvis i CLT-teknik. Så i det avseendet är den enkla frågan om ”sjukhus i trä?” redan besvarad. Däremot har ännu inget större projekt såsom ett regionsjukhus byggts. Men planer kan uppstå och webinariet som Smart Housing Småland anordnade – mitt i den andra vågen av coronapandemin – hade för avsikt att tydliggöra förutsättningarna.
­

– Det råder ingen tvekan om att allt fler upptäcker möjligheterna med träbyggnadstekniken, och den snabba utvecklingen med mångfalden av exempel adderas till klimatfördelarna, säger Magnus Falk, projektledare hos RISE.

Träbyggandet på frammarsch

Den senaste statistiken från Trä- och Möbelföretagen (TMF) visar att andelen flerfamiljshus med trästomme under 2019 hamnade på 20 procent. Det betyder, slarvigt uttryckt, att vart femte höghus i Sverige byggs med bärande träkonstruktioner med råvaran hämtat från landets skogar. Det är den högsta andelen för bostadshus i Europa och den meningen får det väl konstateras att träbyggnadstekniken är etablerad.

Och utöver det har byggexemplen blivit allt fler med tiden; fotbollsarenor, hockeyhallar, konserthus, varuhus och idrottsanläggningar. För att inte tala om skolor, drivmedelsstationer och hotell. Och just nu uppförs det första riktigt höga huset i Sverige; Sara Kulturhus i Skellefteå får 20 våningar. Så slutsatsen är given; träbyggandet är på stark frammarsch och Sverige ligger främst i Europa – i alla fall inom bostadssektorn.
­

– Satsningen på större och komplexa byggnader som ett sjukhus gör det möjligt att utforska utmaningar för träbyggandet och se hur vi kan optimera byggsystem med avseende på byggteknik och hybridkonstruktioner, klimatavtryck och ekonomi, säger Kirsi Jarnerö, processledare hos Smart Housing Småland.

Vid webinariet om sjukhusbyggnation i trä speglades frågan från alla vinklar och vrår. Vi fick höra forskarens syn, arkitektens inspel, konstruktörens tankar som sammantaget blev en tämligen objektiv genomgång av för- och nackdelar. Och det är en systemutveckling det talas om och det kommer att finnas delar i princip alla byggnader – även sjukhus – som kommer att byggas i betong och stål. Materialkampen måste tonas ned till förmån för ”helhetens effekt” – främst för brukarna, användarna, de boende – eller varför inte som i fallet med sjukhus – patienterna och personalen.

Hälsobefrämjande effekter

Det finns nämligen ganska entydig forskning – både i Sverige och internationellt – som visar att synligt trä interiört har hälsofrämjande effekter. Och här kommer, naturligt nog, andra aspekter som brandsäkerhet upp på diskussionsbordet. Därtill har moderna sjukhus också tämligen höga krav på rumsavskiljning – inte minst om nya pandemier lamslår samhället i stort. En ytterligare aspekt är huruvida bjälklag i träteknik klarar stora laster – vilket kan behövas för att exempelvis bära upp tung apparatur.

Upprinnelsen till Smart Housing Smålands projekt startade 2019 med att organisationen finansierade en förstudie utförd av RISE. Denna skulle klargöra vilka tekniska utmaningar som finns gällande brand, ljud, vibrationer och bärighet för sjukhus byggda i trä. Förstudien tog sin utgångspunkt i ett antal dokument som beskriver de krav som ställs för sjukhusbyggnader av modernt snitt, och noterat att kraven är ofta objektsspecifika, att flexibla lösningar eftersträvas i de flesta fall och brand och vibrationer tillsammans med stommens bärförmåga ofta är avgörande. En mindre omvärldsanalys genomfördes också för att se om det tidigare har byggts sjukhusbyggnader i trä i Norden:
­

– Det vi kunde se var att det finns ett flertal tvåvåningsbyggnader ämnade för sjukvård, bland annat en vårdcentral i Lindesberg, men högre sjukhusbyggnader med trästomme kunde vi inte hitta, säger Magnus Falk.

Nytt projekt – vilken region blir först? 

Gällande de tekniska utmaningarna så kan träbjälklag vara problematiska för exempelvis vissa röntgenmaskiner, som är väldigt tunga, men också för viss neurokirurgi som inte bör utföras på träbjälklag som kan vibrera. Utifrån kunskapsanalysen ser dock RISE inte några oöverstigliga utmaningar för de flesta sjukhusverksamheter.

– Konstruktörer med specialisering på trä konstaterar tveklöst att det är fullt möjligt att uppföra ett större sjukhus i trä. Nu handlar det snarare om att optimera byggnaden och nå en effektiv samverkan mellan material, kompetenser och organisation. säger Kirsi Jarnerö.

I dagsläget jobbar Smart Housing Småland med att hitta projektpartners för att starta ett stort huvudprojekt gällande sjukhus byggda i trä. Ett antal regioner har visat intresse, men även privata bygg- och arkitektföretag. Innovationsplattformen Smart Housing Småland gör även en inventering av möjliga medfinansiärer. Frågan är säkert inte om utan när – och därmed blir det spännande att få svar på vilken region som blir först i landet?

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>