Stora möjligheter för delade trafiktjänster med Mobilitet Malmö

Ett smartare trafiksystem för hela Malmöregionen.

Stora möjligheter för delade trafiktjänster med Mobilitet Malmö

Gaturum som kan användas till roligare inslag än som parkeringsytor. Idag beslutade tekniska nämnden att uppdraget om att göra om Parkering Malmö till Mobilitet Malmö ska gå in i nästa fas.

Privatägda bilar står parkerade mer än 95 procent av sin livslängd. Och även om omställningen till elfordon tagit fart så kommer bilar att fortsätta släppa ut avgaser under en längre tid framåt. För att hantera detta måste trafiksystemet göras smartare.

Under 2020 har kommunala förvaltningar tillsammans med det kommunala bolaget Parkering Malmö utrett hur det ska bli ännu mer lockande för Malmöbor, pendlare och besökare att använda hållbara trafikslag framför den egna bilen när de rör sig i staden.

Cykel, gång och kollektivtrafik ska kompletteras i högre utsträckning med delade fordonstjänster, såsom bilpooler, hyrcyklar, elsparkcyklar och andra delade elfordon. I utredningen framgår att Parkering Malmös nio parkeringshus i olika grad kan göras om till så kallade mobilitetshus för att ge plats åt delningstjänster av olika slag. Utredningen visar också att det även bör finnas mobilitetszoner utanför mobilitetshusen för att så många som möjligt ska ha nära till ett delat fordon.

Målet är att det ska vara lika enkelt att transportera sig från start till mål med hjälp av hållbara trafikslag som idag många upplever att det är med den egna bilen. För att lyckas med den omställningen krävs också samarbete med grannkommuner och regionala aktörer – något som redan har inletts.

Redovisningen av uppdraget behandlas härnäst av kommunstyrelsen.

– Skåne och Öresundsregionen har stora möjligheter att bli en ledande region i världen för ett smartare, enklare och mer hållbart trafiksystem för alla. Vi har fått en gedigen utredning av kommunens förvaltningar och P Malmö som vi nu snabbt går vidare med. Gator ska användas till roligare saker än att parkera på. Folk ska inte behövs köpa egen bil för att ta sig fram snabbt och smidigt, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

– Jag tror att många Malmöbor hade trivts bättre i sin stad om bilar och andra fordon fanns någon annanstans än på gatorna. Fler uteserveringar, grönare promenadstråk och en förbättrad rörlighet i staden är vad vi kan få av den här förändringen, säger Håkan Linné (L), förste vice ordförande i tekniska nämnden.

Related Articles