Hem EKONOMI Svängdörrsproblematik hos Finansinspektionen

Svängdörrsproblematik hos Finansinspektionen

Publicerat av: Redaktionen

Svängdörrsproblematik hos Finansinspektionen 3

Svängdörrsproblematik och bristande tillämpning av verktyg för att motverka risken för intressekonflikter. Det är de stora utmaningarna för Finansinspektionen enligt Riksrevisionen som idag publicerade sin granskning.

Riksrevisionen har granskat Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter. Detta eftersom myndigheten har en viktig roll att utöva tillsyn och ge tillstånd till bolag som verkar på finansmarknaden. De skapar också regler för finansmarknaden, vilket ställer höga krav på Finansinspektionens oberoende och opartiskhet.

Svängdörrsproblematik mellan myndigheten och finansbranschen

Granskningen visar att Finansinspektionens stora personalombyte medför risker för svängdörrsproblematik. Var tredje chef inom myndigheten har blivit rekryterad från finansbranschen. Dessutom går två av tre från Finansinspektionen till finansbranschen när de avslutat sin anställning. Sett till övriga anställda har närmare 70 procent av handläggarna någon gång arbetat på företag inom branschen.

– Myndigheter förvaltar ett viktigt förtroende från allmänheten och det ska inte finnas tvivel om att de agerar opartiskt och utan påverkan från andra aktörer. Att rekryteringar sker från näringslivet är i sig inte konstigt och kan vara positivt. Men det kan samtidigt medföra risker för att oberoendet hamnar ur balans. Därför behöver arbetet mot att minska och hantera dessa risker vara av största vikt, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

Verktygen finns men tillämpning saknas

Riksrevisionen konstaterar att viktiga verktyg som regler, riktlinjer och arbetsprocesser finns på plats hos Finansinspektionen. Däremot behöver de tillämpa verktygen på ett bättre sätt för att ge önskat resultat. Anmälningar om jäv och bisysslor blir sällan dokumenterade. Dessutom behöver myndigheten skapa rutiner för att påminna anställda om att anmäla intressekonflikter.

Riksrevisionen rekommenderar Finansinspektionen att utbilda och informera all operativ personal om intressekonflikter och statstjänstemannarollen. Dessutom behöver de utveckla kontrollen och uppföljningen av hur regler och insatser för att motverka intressekonflikter fungerar. Dokumentationen av anmälningar av jäv och bisysslor behöver också bli bättre.

Läs Riksrevisionens granskning här.

Vill du veta mer om svängdörrsproblematik och var det innebär, klicka här.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>