Hem NYHETER Sverige har goda förutsättningar för en ny cirkulär näringsgren

Sverige har goda förutsättningar för en ny cirkulär näringsgren

Publicerat av: Redaktionen

Sverige har goda förutsättningar för en ny cirkulär näringsgren 3

Sveriges långa kust är väl lämpad för att skörda näringsämnen från havet som kan användas till jordbruket eller proteinrik föda till människor och djur. Det slås fast av ny forskning som ska lägga grunden till en ny cirkulär näring i Sverige.

– Med rätt förutsättningar ser vi en ny bransch som skapar miljövärden, arbetstillfällen och lokalt producerad mat, säger Frida Franzén, på Tyréns avdelning för social och ekonomisk hållbarhet.

För närvarande importerar Sverige stora mängder kväve och fosfor till både jordbruk och humankonsumtion. Fosforn bryts i andra delar av världen. Efter användningen blir slutstationen för en alltför stor del av näringen fortfarande havet runt våra kuster. Sedan 2,5 år utreder ett forskningsprojekt mellan KTH, Tyréns, och IVL bland annat vilken ”social och ekonomisk potential som finns i Sverige, för att odla och skörda marin biomassa”. Forskningsprojektet finansieras av FORMAS.

– Projektet handlar om cirkulär biobaserad ekonomi, med fokus på marin biomassa såsom musslor, alger, tång och vass. Förutom hållbar och proteinrik mat kan det också kan bli produkter såsom foder, biogas eller gödningsmedel av marin biomassa. Cirkulära produktionsmodeller kan också innebära miljöförbättringar såsom minskad övergödning och bidra med lokal sysselsättning och kulturella värden. Sociala, ekonomiska och miljömässiga nyttor går hand i hand. Med tanke på vår långa kuststräcka är det förstås viktigt att utreda hur Sverige kan accelerera utvecklingen, säger Frida Franzén.

Fallstudier sker i huvudsak i Bohuslän och på Gotland, men resultaten ska också berätta något om situationen i hela landet. Forskningsrapporten publiceras om ett halvår men det står redan klart att den svenska lagstiftningen behöver moderniseras för att en ny kustnära näringsgren ska bli verklighet. En annan viktig aspekt är att kunskapen om näringen måste ökas, för att kunna få acceptans i relation till andra intressen som finns i kustzonen:

– Det behövs nya sätt att förvalta kustfrågor så att mer kunskap och fler perspektiv får komma till tals där kan vi kika på erfarenheter från till exempel Danmark eller Irland som kommit längre än oss, säger Frida Franzén.

Social och ekonomisk hållbarhet är en ny avdelning på Tyréns
Frida Franzén arbetar på Tyréns avdelning, social och ekonomisk hållbarhet, där miljövetare, statsvetare, etnologer, kulturgeografer, miljöekonomer, socioekonomer, samhällsplanerare och nationalekonomer ska agera som Tyréns experter inom kvantitativ och kvalitativ samhällsanalys och stödja andra delar inom Tyréns med metodstöd oavsett sakfråga.

Social och ekonomisk hållbarhet medverkar för närvarande i ett flertal projekt. Bland annat har avdelningen analyserat vilka hyror som är ekonomiskt hållbara på den svenska bostadsmarknaden ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Nivån på hyrorna sattes i relation till hyresgästernas ekonomi – och gav således också en analys av prissättningens sociala konsekvenser, vilket uppmärksammats både av bransch och massmedier.

Ylva Preutz Papantoni, som är chef för social och ekonomisk hållbarhet, anser att den nya avdelningens breda kompetens ger Tyréns möjligheter att utveckla metoder, tjänster och analyser som lägger grunden för medvetna och hållbara beslut.

– Det råder ingen tvekan om att social- och miljökonsekvensanalys tjänar på kvalificerad nyttoanalys. En föreslagen lösning är bara effektiv om den får gehör och genomförs, vilket i sin tur skapar stora mervärden såväl för kunder och samhälle som för Tyréns, säger, Ylva Preutz Papantoni.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>