Telia Companys vetenskapligt baserade på nettonollmål
Hem MILJÖ Telia Companys vetenskapligt baserade nettonollmål är godkända av SBTi

Telia Companys vetenskapligt baserade nettonollmål är godkända av SBTi

Publicerat av: Redaktionen

Telia Company kan stolt meddela att dess mål om att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser över hela värdekedjan till 2040 har godkänts av Science Based Targets initiative (SBTi).

Utöver det övergripande målet validerade SBTi även Telias uppdaterade kortsiktiga och nya långsiktiga mål.

Vetenskapligt baserade mål (science-based targets) ger en tydligt definierad väg för företag att minska utsläppen av växthusgaser, vilket hjälper till i arbetet att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringar och att framtidssäkra företagens verksamheter.

Mål anses vara vetenskapligt baserade om de är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen anser vara nödvändigt för att uppfylla målen i Parisavtalet – att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C jämfört med förindustriella nivåer.

Allison Kirkby, Telia Companys VD och koncernchef, säger: “Som den ledande leverantören av kritisk digital infrastruktur och digitala tjänster i Norden och Baltikum spelar Telia en dubbel roll när det gäller att hantera den pågående klimatkrisen. Vi har ett ansvar att minska våra utsläpp i linje med vetenskapens konsensus, samtidigt som vi gör det möjligt för andra industrier att accelerera takten i sina minskningar genom digitalisering, ett område där 5G skapar nya möjligheter.”

Telia Companys vetenskapligt baserade på nettonollmålTelia uppdaterade sina kortsiktiga mål efter att ha nått ett av dem i förväg – att halvera utsläppen från den egna verksamheten (scope 1 och 2) till 2025. Telia nådde detta mål genom att gå över till 100% förnybar el år 2020. Telias nya långsiktiga mål kompletterar de kortsiktiga målen och säkerställer att Telia når sitt övergripande mål.

Telias godkända vetenskapligt baserade mål är följande:

Övergripande nettonollmål

Telia Company åtar sig att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela sin värdekedja till 2040.

Kortsiktiga mål

Telia Company åtar sig att minska absoluta utsläpp av växthusgaser i scope 1 och 2 med 90% till 2030 med 2018 som basår. Telia Company förbinder sig också att minska absoluta utsläpp av växthusgaser i scope 3 från användningen av sålda produkter och leasade tillgångar i kundledet (nedströms) med 29% till 2025 med 2018 som basår. Telia Company förbinder sig vidare att 72% av sina leverantörers utsläpp (uppströms), som omfattar köpta varor och tjänster och kapitalvaror, kommer att ha vetenskapligt baserade mål till 2025.

Långsiktiga mål

Telia Company åtar sig att upprätthålla minst 90% absoluta utsläppsminskningar i scope 1 och 2 från 2030 till 2040 med 2018 som basår. Telia Company åtar sig även att minska absoluta utsläpp av växthusgaser i scope 3 med 90% till 2040 med 2018 som basår.

Telias framsteg

En studie från 2021 uppskattade att telekomindustrin genererar 2,1–3,9% av de totala globala utsläppen av växthusgaser. Flera studier beskriver även den betydande roll som industrin har att spela när det gäller att möjliggöra en utökad utsläppsminkningstakt inom andra sektorer genom digitala lösningar.

I slutet av förra året hade Telia minskat sina egna utsläpp med 85% (scope 1 och 2) jämfört med 2018. Omkring 90% av utsläppen i Telias totala värdekedja genereras i leverantörskedjan. Därför försöker Telia påverka sina leverantörer och få dem att anpassa sina planer och aktiviteter i enlighet med klimatvetenskapen. I juni 2023 hade leverantörer som står för 45% av Telias leverantörskedjas utsläpp (för köpta varor och tjänster och kapitalvaror), precis som Telia, satt upp vetenskapligt baserade mål. Bolaget uppskattar att dess försäljning av IoT (Internet of Things) och digitala möteslösningar gjorde det möjligt för kunderna att minska sin energiförbrukning med cirka 810 GWh och CO2e-utsläpp med cirka 330 000 ton år 2022, vilket motsvarar 90 000 svenska hushålls årliga elförbrukning och 2,4 miljoner flygresor tur och retur mellan Stockholm och Helsingfors.

Genom samarbeten med likasinnade organisationer vill Telia hjälpa sina kunder, partners och leverantörer att omfamna digitalisering och cirkularitet och därmed spela en viktig roll för att påskynda en övergång till mer hållbara arbetssätt och verksamheter. Exempel på detta samarbete är Telia Companys involvering i mobilnätoperatörernas branschorganisation GSMA, företagets bidrag till Exponential Roadmap Initiatives 1,5°C Business Playbook, medgrundandet av initiativet 1,5°C Supply Chain Leaders och praktisk vägledning genom Supplier Engagement Guide och SME Climate Hub. Telia var också med och lanserade initiativet Eco Rating 2021 för att göra det möjligt för konsumenter att jämföra miljöprestanda för olika mobiltelefoner.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>