Hem NYHETER Umeå tar ytterligare kliv mot hållbar besöksnäring

Umeå tar ytterligare kliv mot hållbar besöksnäring

Publicerat av: Redaktionen

Umeå tar ytterligare kliv mot hållbar besöksnäring 3

Vikten av hållbarhet är tydligare än någonsin tidigare. Inte minst inom besöksnäringen. För att fortsätta vara en konkurrenskraftig destination ökar nu Umeå takten i sitt hållbarhetsarbete genom att gå med i Global Destination Sustatinability Movement – en plattform som hjälper destinationer att identifiera styrkor och svagheter baserat på de Globala målen. Arbetet leds av Visit Umeå i samverkan med besöksnäringsföretag och Umeå kommun.

Bakgrund
Sedan 2015 har hållbarhet funnits i fokus i Visit Umeås arbete med att utveckla destinationen till en attraktiv plats att besöka. Åren 2015 – 2017 deltog Umeå i Region Västerbottens projekt AC Hållbar Export, där Umeå kommun hållbarhetsgranskades utifrån en vedertagen metodik framtagen av FN och Global Sustainability Tourism Council (GSTC). Inom projektets ramar hållbarhetsgranskades också ett antal besöksnäringsföretag.

2018 togs arbetet vidare genom Region Västerbottens projekt Upplevelsecenter – the Västerbotten Experience. Projektet verkar för ökad konkurrenskraft hos små och medelstora turismföretag som vill bli långsiktigt hållbara och nå framgång på exportmarknader. I Umeåregionen har hittills 39 turismföretag granskats inom projektets ramar. 24 av dessa har erhållit sigillet Västerbotten Experience, som ett bevis på genomförd granskning och ett systematiskt hållbarhetsarbete.

Nästa steg i Umeås hållbarhetsarbete
Nu tar Umeå arbetet med hållbar destinationsutveckling vidare genom att gå med i Global Destination Sustainability Movement (GDSM). GDSM är ett nätverk av destinationer som idag har ett 60-tal medlemmar världen över, exempelvis Sydney, Bryssel och Barcelona. De benchmarking- och uppföljningsverktyg som erbjuds inom GDSM hjälper destinationerna att identifiera sina styrkor och svagheter baserat på de Globala målen. De ger också möjlighet att årligen utvärdera och jämföra sig med övriga destinationer inom nätverket.

Visit Umeå kommer att leda Umeås arbete med att samla in data kopplat till ett 70-tal kriterier. Den poängsumma som erhålls ligger sedan till grund för den utvärdering och jämförelse med övriga destinationer som görs vid årets slut. Viktiga parametrar att titta på är exempelvis:

  • besöksnäringsföretagens prestationer kopplat till deras hållbarhetsarbete och certifieringar
  • destinationsbolagets grad av strategiskt hållbarhetsarbete, inkluderande kommunikation och marknadsföring av goda exempel
  • stadens övergripande miljömässiga och sociala arbete

Målet: en hållbar destination
Hållbarhet har länge varit ett ledord för oss i Umeå, och det krävs att vi rör oss ännu snabbare framåt för att fortsätta vara en attraktiv plats att besöka. Genom att gå med i Global Destination Sustainability Movement kan vi stärka upp våra arbetsprocesser när det gäller hållbarhetsfrågorna. Vi behöver helt enkelt accelerera – bli snabbare och bättre i vårt hållbarhetsarbete. Genom att förbättra befintliga arbetsverktyg och kunna jämföra oss med konkurrerande destinationer i hela världen, kan vi också sporra våra företag att bli ännu bättre på att erbjuda det våra besökare efterfrågar. Vi vill visa att man kan komma till oss för att uppleva och mötas på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Sara Gustavsson, VD på Visit Umeå.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>