Utvecklingen av hybridmoln de gångna 15 åren
Hem HÅLLBAR UTVECKLING Utvecklingen av hybridmoln de gångna 15 åren

Utvecklingen av hybridmoln de gångna 15 åren

Publicerat av: Redaktionen

Mot slutet av 2000-talets inledande decennium revolutionerade ”molnet” vårt sätt att konsumera och arbeta med IT.

Det publika molnet ger innovation, flexibilitet, direkt och obegränsad tillgång till alla IT-resurser.

Med pay-per-use levererar företag nya erbjudanden och lanserar dessa på rekordtid.

Att vara inlåst i publika moln visade sig dock vara en utmaning i sig, vilket ställdes på sin spets omkring år 2016 då nya regelverk likt GDPR presenterades. Ett stort antal aktörer tog klivet mot så kallade ”suveräna” moln, vars framgångar i slutänden kan beskrivas som blandade. Det var också en period då ”Shadow IT” dök upp och tog plats hos många företag.

Från 2016 till 2021 omvandlas IT-avdelningarna till interna leverantörer av tjänster. Det innebar en period där molnet kom först och IT-avdelningarna blev mäklare av offentliga moln för att möta nya krav. Massiva migrationsprogram från äldre system till molnet inleddes. Processen skulle ske snabbt, men tog i realiteten lång tid, blev ofta både mer kostsamma än beräknat och mål som satts upp nåddes sällan.

Problemet idag är att det finns olika affärsmodeller och heterogena teknikstackar. Nya företag tar form i det publika molnet utan att gå igenom fasen med ”IT asset management”. Software-as-a- Service (SaaS) utvecklas, med mjukvara som endast är tillgänglig i molnet.

Insikterna om att allt inte är perfekt i det publika molnet är uppenbara:

  • Data är en viktig företagstillgång, men säkerhet, efterlevnad och regelverk är stora hinder
  • Befintliga IT-tillgångar är ofta komplexa, tidskrävande och kostsamma att migrera, med små operativa eller ekonomiska fördelar jämfört med lokal hantering
  • Kostnaderna ökar och är svårare att kontrollera
  • Prestanda i form av latens och ömsesidigt beroende mellan applikationer håller inte alltid måttet, särskilt inte i en alltmer decentraliserad värld

På senare tid har IT-avdelningarna själva blivit tjänsteleverantörer till verksamheten, med målet att leverera ett optimalt förhållande mellan servicenivåer (prestanda, tillgänglighet) och kostnader. De ser även till att kostnaderna hålls i schack genom att göra verksamhetens interna kunder medvetna om kostnaderna för deras användning.

Var är företagen på väg?

De flesta företagen har redan påbörjat sin resa, men hur långt de kommit varierar stort. Oavsett IT- avdelningarnas olika mognadsgrad är alla överens om en sak – det är applikationen och dess data som skall stå i centrum. Bör data migreras som den är? Ska den tekniska grunden uppdateras för molnet eller utvecklas på nytt? Är applikationen fortfarande användbar för verksamheten? Ska den ersättas med en SaaS-modell eller helt enkelt fortsatt hanteras lokalt? Dessa områden behöver avhandlas:

  • Mervärde för Omvandlingen får inte vara av helt teknisk natur. Den måste motiveras med funktionella vinster eller förbättrade servicenivåer
  • Datakänslighet och efterlevnads-/säkerhetskrav. En högre nivå av kontroll över säkerhet och sekretess förväntas för mycket känslig information. Lagstiftningen på området utvecklas kontinuerligt för att reglera användningen av molnet, med hänsyn till olika sektorer, företags kritiska karaktär och hur känsliga uppgifter är (som med NIS 2)
  • Skalbarhet och fluktuerande efterfrågan. Kvalificering för den typ av arbetsbelastning som är förknippad med applikationen och förstå behovet av flexibilitet
  • Finansiell påverkan. FinOps, det vill säga den kompletterande analysen av ekonomiska insatser med operativa val, är viktig för att jämföra den totala ägandekostnaden (TCO) före och efter
  • Avtryck på miljön. Att integrera energieffektivitet, koldioxidavtryck och att minska vattenförbrukning är viktigt
  • Tekniska begränsningar. Analysera alla aspekter för att kvalificera insatser för sanering och modernisering för en omvandling mellan applikationer beroende av varandra, prestanda- och tillgänglighetsnivåer, tekniska begränsningar, operativsystem, och mer därtill

Omvandlingen bör inte genomföras på en ”one-shot”-basis, vilket ofta är fallet, utan bör vara del av en plan för uppdateringar på medellång sikt.

En distribuerad Multi-Cloud-strategi är framtiden

Vi anser att vi har lösningen på utmaningarna under utveckling. Upplevelsen bör vara enhetlig, konsekvent och homogen för alla typer av moln. Applikationen ska kunna flyttas från ett moln till ett annat utan att behöva skrivas om eller anpassas. Arbetsbelastningen ska gärna även kunna flyttas automatiskt mellan olika moln, där det för stunden är mest lönsamt ekonomiskt, operativt och miljömässigt. Tvärfunktionell hantering av såväl interna som externa företagstjänster bör möjliggöras. Kopplingen mellan de viktigaste IT-lagren, kontrollagret, datalagret och servicelagret för API:er, bör underlättas.

Den logiska konsekvensen till allt detta är en molnmodell som är ständigt närvarande, i centrum för företagens verksamhet och en viktig drivkraft för dess tillväxt och överlevnad. För att molnet ska få stor spridning måste det vara helt distribuerat med en homogen modell, men även med specifika plattformar för vissa industrier. Det kommer att vara nödvändigt att kunna skala upp denna enhetliga styrning, med hänsyn till företags samhällsansvar, säkerhet och FinOps-frågor, samt förmågan att använda, optimera och nyttja alla data som kretsar kring applikationer.

Denna vision representerar framtiden för hybridmolnet och kommer göra det möjligt, inte bara för IT- chefer att dra nytta av oöverträffad smidighet, effektivitet och innovation, samtidigt som kostnaderna och riskerna i samband med molnfragmentering minskar. Det kommer att ge företag och organisationer konkurrensfördelar och möjlighet att anpassa sig till förändrade marknadsbehov och omvärld. Det kommer att vara nyckeln till en framgångsrik och hållbar digital omvandling.

Utvecklingen av hybridmoln de gångna 15 åren

Linda Swärd, VD HPE Sverige

För många branschaktörer är detta fortfarande science fiction. De är vana vid att företag har en vertikal produktportfölj för hårdvara, mjukvara och tjänster, och måste nu anpassa sig och öppna upp för andra genom att erbjuda en lösare koppling mellan egna lösningar och grannföretagens. Men ett lager är viktigare än andra – kontrollagret. Att tillhandahålla plattformen, portalen och automatiserings- och orkestreringsmotorn är en garant för ultimat värde och livslängd för kunden.

Låt oss se hur långt vi kommit om ett par år.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>