Hem HÅLLBAR EKONOMI Utvecklingen av Sparbanksgruppens kundverksamhet var god trots utmaningarna som pandemin medförde

Utvecklingen av Sparbanksgruppens kundverksamhet var god trots utmaningarna som pandemin medförde

Publicerat av: Redaktionen
Utvecklingen av Sparbanksgruppens kundverksamhet var god trots utmaningarna som pandemin medförde 2

SP_Liitto, Helsinki, Narhinen, Tomi

Sparbanksgruppens kundverksamhet utvecklades bra, antalet kunder som koncentrerade sina ärenden ökade och lånestocken växte snabbare än marknaden. Den viktigaste indikatorn för gruppens framgång, kundnöjdheten, hölls på en mycket hög nivå. Den globala pandemin ledde till att Sparbanksgruppens resultat sjönk under årets första hälft. Resultatet vid slutet av året väntas bli lägre än föregående år, men klart på plus.

Sparbanksgruppens resultat före skatter i början av 2020 var 10,6 miljoner euro (66,6 mn euro jämförelseperioden 1.1.2019–30.6.2019). I synnerhet placeringsverksamheten upplevde en nedgång. Nettoresultatet var 7,6 miljoner euro (50,9 mn euro), varav andelen för Sparbanksgruppens ägare var 7,4 miljoner euro (50,0 mn euro).

”Effekterna av den globala pandemin påverkade även Sparbanken på våren. Vi står dock på en stabil grund och vårt resultat är rejält positivt. Pandemikrisen gäller oss alla och därför är det viktigt för oss att stöda våra kunder under denna utmanande tid,” konstaterar Tomi Närhinen, verkställande direktör för Sparbanksgruppen.

Sparbankernas roll vad gäller att hjälpa sina kunder över pandemin har visat sig vara stor.

”Vi har hjälpt våra kunder i att planera finansiering, beviljat rekordmånga amorteringsfria perioder och även deltagit i samhälleliga projekt för att begränsa de ekonomiska konsekvenserna av pandemin,” kommenterar Närhinen.

Trots den utmanande situationen utvecklades Sparbanksgruppens kundverksamhet bra i början av året. Räntebidraget ökade med 3,2 procent och uppgick till totalt 79,7 (77,3) miljoner euro. Ökningen av räntebidraget förklaras av ökad kreditgivning samt lägre kostnader för refinansiering. Bankgruppens provisionsintäkter och -kostnader ökade med 9,3 till 48,1 (44,0) miljoner euro. Betalningstrafiken och provisionerna från fonderna stod för den mest betydande ökningen av provisionsintäkterna.

Coronaviruspandemin syntes särskilt i nettoresultatet för Sparbanksgruppens placeringsverksamhet, som blev negativ, 9,4 (28,1) miljoner euro. Det mesta av förlusten förklaras med orealiserade värdeändringar i finansieringsmedel som inte har registrerats till verkligt värde via resultatet. Däremot förbättrades premieinkomsten från jämförelseperioden och var 60,0 (46,0) miljoner euro. Ersättningskostnadernasjönk från jämförelseperioden och uppgick till 41,5 (51,4) miljoner euro.

Verksamhetsutgifterna ökade i början av året med 6,6 procent till 112,6 (105,6) miljoner euro.

Sparbanksgruppens resultat i slutet av året väntas vara mindre än året innan, men klart positivt. Utsikterna inför slutet av året påverkas av, utöver resultatet av placeringsverksamheten, av utvecklingen på kreditkvaliteten, vilket å sin sida är mycket beroende av Finlands nationalekonomis förmåga att återhämta sig från pandemikrisen.

Pandemins positiva sida: krisen påskyndar en förändring i kundbeteendet

Pandemikrisen har påskyndat en förändring i bankernas kundbeteende och kundbetjäningen. Efter att coronaviruset utvecklades till en pandemi i mars var bankerna tvungna att snabbt ändra sina verksamhetsmodeller, omfördela sina resurser och hitta nya sätt att möta sina kunder.

”Pandemin påskyndade en förändring i kundbeteendet och försnabbade den digitala utvecklingen i en för alla flexiblare riktning. Vi ser att en del av dessa förändringar har kommit för att stanna och i framtiden kan vi erbjuda våra kunder ett flexiblare och tillgängligare sätt att sköta sina bankärenden,” beskriver Närhinen.

Denna förändring förbättrar även bankexperternas möjligheter till ett flexibelt och mångsidigt arbetssätt.

Sparbankernas kundnöjdhet ligger på en god nivå

Sparbankernas viktigaste framgångsindikator, dvs. kundnöjdheten och kundupplevelsen har förblivit på en god nivå trots pandemikrisen. Sparbankernas personkundsförhandlingars rekommendationsindex (NPS) har under början av året varit 88,2 %.

Förhandlingar via nätet och digitalt undertecknande av avtal har fått en mer betydande roll i Sparbankens arbete med sina kunder.

”Vårt mål är att erbjuda våra kunder den bästa helheten av tjänster ansikte mot ansikte och digitalt. Genom att reagera snabbt och förändra vår verksamhet förmår vi effektivt nå detta mål,” kommenterar Närhinen.

Också strukturen hos kretsen av personkunder har utvecklats positivt. Antalet personkunder som koncentrerat sina ärenden till Sparbanken ökade med 1,3%. Utvecklingen har varit stark även inom bostadsfinansieringen, där Sparbankernas lånestock har ökat snabbare än marknaden.

Också kundnöjdheten och kundupplevelsen bland företagskunderna ligger på en mycket god nivå. Sparbankernas kundförhandlingars rekommendationsindex (NPS) för företagskundernas del är 91,6 %.

Sparbankerna främjar lokalt och ekonomiskt välbefinnande

”Sparbanksgruppens uppgift är att främja sina kunders ekonomiska välbefinnande. Uppgiften har varit densamma redan i närmare 200 års tid.

”Vi producerar tjänster som hjälper våra kunders ekonomiska välbefinnande att förbättras på ett hållbart och långsiktigt sätt. Vad gäller rådgivning är vi klart på kundernas sida”, beskriver Tomi Närhinen.

Sparbanksgruppen anser det viktigt att stödja lokala samhällen. En del av Sparbankens resultat fördelas lokalt tillbaka till sammanslutningen och Sparbanken stöder de lokala sammanslutningarna även genom att finansiera små och medelstora företag med lokal verksamhet. I detta avseende har Sparbanksgruppens roll vuxit betydligt den senaste tiden.

Sparbanksgruppen är en växande, en helt finländsk bankgrupp för sparande och placerande samt privatkunds- och företagsfinansiering med redan över 470 000 privat- och företagskunder.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>