Världens första obemannade marinstation för förnybara drivmedel är patentsökt av Fossil Free Marine
Hem NYHETER Världens första obemannade marinstation för förnybara bränslen är patentsökt av Fossil Free Marine

Världens första obemannade marinstation för förnybara bränslen är patentsökt av Fossil Free Marine

Publicerat av: Redaktionen

Fossil Free Marine har nu sökt patent- och designskydd för den nya obemannade marinstation som är världens första plattform för förnybara bränslen.

Patentansökan är resultatet av en nästan 10 år lång utvecklingstid, med de högst ställda miljö- och säkerhetskraven, baserat på genomförda riskanalyser, tester och certifiering av erkänt globalt testorgan.

Resultatet är en revolutionerande lösning för det marina segmentet. Med sin flytande station vill Fossil Free Marine möjliggöra omställningen till hållbart båtliv, såväl för fritidsbåtar som för lättare kommersiell trafik.

I jämförelse med samtliga existerande tekniska lösningar så har Fossil Free Marines drivmedelsstation flera tydliga fördelar, och bolaget etablerar med sin plattform en helt ny världsstandard för säker och miljömässigt hållbar förvaring och distribution av flytande bränslen, inklusive moderna biodrivmedel såsom HVO100/Neste My med flera.

-Jag är oerhört stolt över att det design- och utvecklingsarbete som initierades för snart 10 år sedan, och som noggrant och kompetent drivits framåt under ledning av medgrundare Niklas Sjöö, har resulterat i en helt ny typ av bränslestation för marina miljöer. Under de åren har världen förändrats i en riktning där hållbara transporter och minimiutsläpp är högt prioriterade. Det är nu våra förberedelser möter ögonblicket i form av en marknad med stora utmaningar och behov som vi kan lösa, säger Karl-Oskar Tjernström, VD och medgrundare av Fossil Free Marine.

Världens första obemannade marinstation för förnybara drivmedel är patentsökt av Fossil Free Marine

Obemannad marinstation för förnybara drivmedel från Fossil Free Marine

Med få undantag har utvecklingen av innovativa hållbara lösningar inom den marina sektorn nästan stått stilla. Fossil Free Marines patentsökta stationsdesign och tekniska plattform erbjuder marinindustrin ett gigantiskt steg framåt, in i 2000-talet, och i rätt riktning. Fossil Free Marine kombinerar teknologi från de mest moderna, högteknologiska, landbaserade drivmedelsstationerna och kombinerar det med de högst ställda kraven på fartygssäkerhet och marina miljö- och kvalitetskrav.

När den nya obemannade flytande drivmedelsstationen rullas ut i stor skala kommer Fossil Free Marine att brygga gapetmellan producenter av de nya mest hållbara, förnybara flytande drivmedlen och de båtägare som önskar reducera sin miljöpåverkan och minska sina utsläpp drastiskt.

-Vi kan verkligen göra båtlivet hållbart och miljövänligt, här och nu, säger Karl-Oskar Tjernström.

De två första stationerna är produktionsplanerade och kommer att sjösättas i centrala lägen i Stockholms skärgård under sommaren och hösten 2022. Båda anläggningarna är delvis finansierade av Klimatklivet, efter att Naturvårdsverket godkänt bolagets ansökan med motiveringen … ”åtgärden (hör) till de som uppvisar störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona”.

Den nya marina drivmedelsstationen är efter många år av utvecklingsarbete designad utifrån en risk- och kravanalys, utformad tillsammans med de mest välrenommerade test- och certifieringssorganen i respektive branscher; drivmedel, skeppsbygge och marin konstruktion. Samtliga potentiella risker är genomgångna och funna lösningar på, och varje enskilt element är testat, utvärderat och utformat av specifika anledningar.

-Vi har med vår station skapat en helt ny världsstandard för säker och hållbar hantering av fossilfria drivmedel i marina miljöer. Vi kan som ingen annan erbjuda en säker distribution och öka takten i omställningen till förnybara drivmedel till havs, säger Niklas Sjöö, medgrundare av Fossil Free Marine, och han fortsätter;

-Genom att producera i en kompositblandning, framtagen för militära fartyg, får vi flera fördelar, såsom låg vikt, ökad volym och möjlighet att klara samtliga typer av flytande bränslen. Förnybar diesel, biodrivmedel och kommande e-bränslen ställer nya krav på säker, ansvarsfull och optimerad förvaring och distribution, vilket vår station möjliggör på ett helt nytt sätt.

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>