WWF om ny klimatrapport: Satsa på naturens egna lösningar och klimatsmarta städer
Hem HÅLLBARA ÅSIKTER WWF ny klimatrapport: Satsa på naturens egna lösningar och klimatsmarta städer

WWF ny klimatrapport: Satsa på naturens egna lösningar och klimatsmarta städer

Publicerat av: Redaktionen

FN:s klimatpanel (IPCC) kom idag med sin skarpaste varning hittills om klimatförändringarnas katastrofala påverkan på människor och ekosystem.

Mer än tre miljarder människor är mycket sårbara när klimatet förändras och effekterna kommer  tidigare än vad forskarna räknat med.

Satsa på naturens egna lösningar och gröna och klimatsmarta städer, uppmanar WWF.

Den senaste rapporten rapporten från FN:s klimatpanel, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, har presenterats idag. Den visar hur effekterna av en varmare värld påverkar matförsörjning, infrastruktur och naturen – och hur alla måste göra större ansträngningar för att anpassa samhällena. Om 30 år kommer mer en miljard människor vid världens kuster att drabbas av översvämningar och stormar på grund av stigande havsvattennivåer. Redan idag uppgår temperaturhöjningen till 1,1 grader jämfört med förindustriell tid.

–Klimatkrisens effekter som spär på extrem torka, värmeböljor, stormar, översvämningar och artutrotning är ingen science-fictionfilm utan en rå verklighet redan idag. Vår planet pressas bortom sina gränser där de mest utsatta lider mest. Men loppet är inte kört. Om världens ledare agerar nu har vi fortfarande en chans. Varje tiondels grad räknas och städerna har en otroligt viktig roll att spela, säger WWFs generalsekreterare Gustaf Lind.

Nästan hälften av jordens befolkning kommer att känna av vattenbegränningar varje år och många miljarder invånare i städer kommer att påverkas av klimatförändringar. Sårbarheten varierar i olika länder. Många länder planerar för att anpassa sig, men gapet växer mellan åtgärderna och den pågående klimatförändringen.

WWF om ny klimatrapport: Satsa på naturens egna lösningar och klimatsmarta städer

Framtidens städer måste bli grönare och mer klimatsmarta: Foto: Shutterstock

–Vi behöver visa ledarskap för att få mer motståndskraftiga och klimatsmarta städer. Att satsa på naturbaserade lösningar i urbana miljöer som träd, naturliga ekosystem och gröna tak kan både minska utsläppen, bidra till klimatanpassning, ge bättre hälsa och minska fattigdomen, säger Jennifer Lenhart, ansvarig för WWFs globala arbete med hållbara städer.

År 2050 kommer mer än en miljard människor vid kusterna att se drastiska konsekvenser av stigande havsvattennivåer.

– Om uppvärmningen begränsas till 1,5 grader kan Arktis sommaris behållas men vid högre temperaturer är det mycket osäkert, säger Gustaf Lind.

År 2040 riskerar klimatförändringarna att ha nått 1,5 grader. Renskötseln i Sverige är kraftigt påverkad när fler vinterregn och skare gör att renarna inte kommer åt lavar på marken. Sommartid stressas renarna allt mer av höjda temperaturer och vandrar högre upp för att kyla ned sig och undvika insekter.

– Med nuvarande utsläppsnivåer har Sverige vid kommande mandatperiods slut förbrukat den mängd koldioxid som vi kan släppa ut om vi ska bidra till 1,5 grader. Nu gäller det att vi efter valet får en bred uppslutning för att sätta en utsläppsbudget i linje med Parisavtalet, säger Gustaf Lind.

Alla världens regeringar behöver:

•              Sätta nationella klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet inklusive nettonollutsläpp senast 2050 – rikare länder behöver gå ännu snabbare fram

•              Genomför nationella klimatplaner i linje med satta klimatmål – stopp för investeringar i utvinning av och energiproduktion baserad på fossila bränslen

Sveriges politiker behöver:

Sätta en nationell utsläppsbudget för Sverige i linje med 1,5 grader

•              Ta fram fler förslag på åtgärder som leder till att Sverige, som ett av de rika länderna i världen, går före och visar att en hållbar och rättvis omställningen är möjlig.

•              Utveckla stöd och insatser inom jord- och skogsbruk som stärker motståndskraften för klimatförändringar i våra landskap som gynnar en ökad vattenhållande förmåga men också ett mer varierat brukande

•              Driva högre klimatambitioner för EU

•              Se till att vi bidrar med finansiering and resurser till de fattigaste ländernas omställning och anpassning

Företag och städer världen behöver:

•              Sätta klimatmål i linje med vetenskapen och 1,5 graders-målet

•              Genomföra färdplaner med åtgärder för att nå målen som styr mot resurs- och energieffektivitet, stödjer omställning till hållbar förnybar energi och inte skadar utan helst stärker exempelvis biologisk mångfald

Alla finansiella institutioner världen behöver:

Kommunicera mål för när deras portföljer (dvs hela innehavet av tillgångar) ska vara i helt linje med 1.5-gradersmålet.

•              Utveckla strategier som redovisar hur omställningen går: Läs mer om våra förslag och hur vi arbetar här, här och här.

Som enskild individ och familj kan du/ni:

•              Gör er röst hörd för att påverka politiker och andra beslutsfattare att agera för att vi ställer om samhället hållbart och i linje med 1,5-graders-målet

•              Beräkna klimatfotavtrycket med en klimatkalkylator för att se på vilket sätt ni kan minska er egen klimatpåverkan steg för steg

•              Lev klimatsmart och minska miljöpåverkan

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>