Hem NYHETER BioMare väljer Columbus som partner vid implementation av Infor CloudSuite Food & Beverage

BioMare väljer Columbus som partner vid implementation av Infor CloudSuite Food & Beverage

Publicerat av: Redaktionen

BioMare väljer Columbus som partner vid implementation av Infor CloudSuite Food & Beverage 3

Med målet att standardisera och effektivisera affärsprocesserna globalt genom den senaste digitala tekniken har BioMar valt Columbus som strategisk samarbetspartner. Den globala ledaren inom hållbart vattenbruk ska med hjälp av Columbus implementera Infor CloudSuite Food & Beverage. Lösningen kommer att underlätta effektivare arbetssätt för 550 användare i 13 länder genom en digital plattform som är framtidsäker till år 2023.

 Danska BioMar-koncernen omsätter 1,5 miljarder euro, säljer i fler än 80 länder och bedriver verksamhet dygnet runt i alla världens större tidszoner. I likhet med andra större multinationella koncerner står BioMar därmed inför utmaningar när det gäller att harmonisera sina processer.

– BioMar och Infor hade flera möten kring designtänkande för att skapa en gemensam bild av BioMars framtida strategier och mål, säger Johan Made, executive VP for Northern and Eastern Europe, Infor. Utifrån det kunde flera digitala funktioner identifieras som senare användes för att utveckla en digital roadmap. Genom att implementera Infor CloudSuite Food & Beverage läggs grunden för BioMars resa i den digitala framtiden.

Därför ställer koncernens digitala roadmap och affärsmål till 2023 krav på effektiviserade affärsprocesser och ett mer datadrivet sätt att fatta beslut.

Organisationsförändring + Infor CloudSuite Food & Beverage = sant

BioMar använder Infor M3 sedan 2013 men kände att de inte fick största möjliga nytta av det kraftfulla affärssystemet. Detta eftersom affärsprocesserna inte var tillräckligt enhetliga mellan de olika koncernföretagen runtom i världen. Thomas Mortensen, CIO tillika Global IT Director, BioMar, förklarar hur de planerar att ändra på det:

–I vårt fall handlar endast 20% av projektet om teknik och 80 % av verksamhetsutveckling.  Med bra stöd och förankring från ledningsgruppens sida har vi anpassat vår styrningsmodell för att standardisera och effektivisera våra processer. Den nya strukturen bygger på koncerngemensamma ledare (så kallade Business Process Owners) i respektive affärsområde. Tillsammans med en digital plattform och Infor CloudSuite Food & Beverage i spetsen, en koncerngemensam processmall och strategisk rådgivning från Columbus skapar det förutsättningar för att harmonisera affärsprocesserna tvärs över hela koncernen och driva stora effektivitetsvinster, säger Thomas.

Molnet banar vägen för datadrivet beslutsfattande

Ytterligare en utmaning för BioMar består i att varje land har fokuserat på att lösa landspecifika utmaningar med individuella modifieringar och anpassningar i Infors affärssystem. Kent Enrico Petersen, Executive Director International M3 Business, Columbus, belyser hur man med Infor CloudSuite Food & Beverage inte längre behöver hålla på med komplexa modifieringar direkt i databasen och mjukvaran:

– Vid behov av ytterligare funktionalitet så används add-ons och verktyg. På det sättet kommer 90 procent av affärssystemet vara koncerngemensamt och endast 10 procent skiljer sig åt på grund av lokala förutsättningar. Genom att kunna harmonisera bland annat artikelnummer och stycklistor, sk BOM, skapar det förutsättningar för datadrivet beslutsfattande tack vare en avsevärd förbättring i jämförbarheten och tillgängligheten på data. BioMar är en strategiskt viktig kund till oss där vi ser stora möjligheter för verksamhetsnytta genom vår gemensamma vision för taktiska insatser med sikte på digitalt ledarskap, säger Kent.

Ambitiös digital strategi kräver nya talanger och strategisk samarbetspartner

Med blicken framåt siktar BioMar på digitalt ledarskap genom att kontinuerligt satsa på den senaste tekniken utifrån Infor CloudSuite som plattform. I enlighet med koncernens digitala strategi 2020–2023 är målsättningarna bland annat All-Cloud och All-Mobile. Tillsammans med planer att sätta fart på såväl hållbarhetsinitiativ som innovation inom kundinriktade digitala tjänster ställer det stora krav. Thomas understryker vilken typ av stöd som behövs för att klara kraven:

– Till år 2023 ska vi ligga i framkant när det gäller digitala verktyg, både internt och externt. Det kommer löpande att skapa nya behov av digitala kompetenser och vi står därför inför en utmaning att kunna attrahera och behålla de bästa talangerna framöver. Samtidigt behöver vi en strategisk samarbetspartner som är med och satsar på vår framtida framgång, som är lika resultatfokuserat som vi och som kan stötta oss i att fatta rätt strategiskt beslut under resans gång. Med tanke på deras erfarenhet som ett av de mest framstående konsultbolagen för M3 samt deras globala närvaro inom mat och dryck var det en självklarhet för oss att välja Columbus som samarbetspartner, säger Thomas.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>