• 2020-09-28
  • Last Update 2020-09-25 14:02
  • Stockholm

FOUNDERS

Analys, trender och spaning om en allt viktigare datacenterindustri

Ann Wingård, COO på Conapto och styrelseledamot för Swedish Datacenter Industry Associations. [FOUNDER] Användningen av teknik och IT spelar branschöverskridande en stor roll för produktivitet och konkurrenskraft. Samtidigt beror möjligheten…

Read More

Conapto öppnar portarna till nytt datacenter helt i Skyddsklass 3

Håkan Björklund, VD på Conapto [FOUNDER] IT-säkerhet ligger sedan länge högt upp på agendan för företag inom både privat och offentlig sektor med investeringar i allt ifrån brandväggslösningar till intrångsskydd.…

Read More

Advania förvärvar Kompetera – nu etablerade i hela Norden

Advania lägger den senaste pusselbiten i sin nordiska expansion genom att förvärva det danska IT-bolaget Kompetera. Det innebär att Advania nu är fullt etablerade i Norden och är ensamma om…

Read More

Därför väljer Conapto att bli Sveriges första klimatneutrala colocationleverantör

Energiförbrukande datacenter är en allt större miljöbov – och IT-industrin har nyligen gått om flygindustrin i hur stort klimatavtryck användningen efterlämnar. Men i takt med en ökad medvetenhet kring miljöfrågor…

Read More

Fairphone – en telefon för framtiden

Fairphone startades i Holland 2013 med syftet att väcka medvetenhet omkring hållbarhet inom tillverkningen och leveranskedjan av mobiltelefoner och med mål omkring samhällsnytta snarare än ekonomisk framgång. Idag är de…

Read More

Advania skapar kvalitet i hela leverantörskedjan

Bättre arbetsvillkor hos underleverantörerna, bättre för miljön och i längden även bättre för företaget. För Advania innebär medlemskapet i nätverket Responsible Business Alliance, RBA, att företaget kan ta nästa steg…

Read More

Conapto firar 10 år – sparat 25 000 flygresor!

Klimat- och hållbarhetsfrågor ligger av förståeliga skäl högt på de flesta företagens lista över prioriterade områden. Så också hos oss på Conapto. Skillnaden är kanske att Conapto haft detta som…

Read More

Därför måste kundkrav driva datacenterleverantörernas gröna omställning

Allt medan datamängderna växer ökar också antalet datacenter. Analytiker ser att datacenter kommer att bli nästa stora industri som måste ställa om till en hållbar leverans – men omställningen kommer…

Read More

Advania Data Centers ehf expanderar och etablerar ett nytt miljövänligt HPC datacenter i Sverige

Advania Data Centers (ADC) och Stockholm Exergi, en lokal elleverantör, har ingått partnerskap inför uppbyggandet av ett nytt datacenter i Stockholm, Sverige. ADC kommer hyra mark av Stockholm Data Parks…

Read More

Advania kvalar in till RBA – Elitserien för en hållbar IT-bransch

För att bidra till en hållbar leverantörskedja i IT-branschen har Advania ansökt och blivit godkända som medlemmar i nätverket Responsible Business Alliance (RBA). Hela bolaget får därmed en gemensam uppförandekod…

Read More