e-logistik nådde all-time-high i april och expanderar lagret

e-logistik nådde all-time-high i april och expanderar lagret 1
Tredjepartslogistikaktören e-logistik nådde nytt all-time-high i antal order i april och
expanderar samtidigt med ytterligare lageryta för att kunna ta in fler kunder.

Målsättning är liksom tidigare att bli Nordens ledande aktör inom e-handelslogistik.

e-logistik är en ledande aktör inom tredjepartslogistik för e-handel, baserat i Götene och
Göteborg. Koncernen grundades 2006 och växte förra året med 30% till drygt 80 Mkr.

“Vi har haft en stark tillväxt senaste åren på e-logistik, inte minst tack vare vårt fokus på ehandlare
med internationella ambitioner. Coronaviruset är en utmaning för oss alla och inte
minst avseende högre sjukfrånvaro och omständigare produktion för vår del men med det
stora e-handelsfokus vi har driver det också på orderflödet.”, säger Jonas Hamrén Berggren,
VD på e-logistik.

Det mesta kan lagras och distribueras av e-logistik men e-handelslogistik är den klart
dominerande delen och branschmässigt finns en viss exponering mot konfektion och
egenvårdsbolag.

“Vår tillväxt sker på bredfront hos befintliga kunder liksom nya. En begränsning vi haft är vad
gäller lageryta men det har vi löst nu och framgent tillsammans med vår nya fastighetsägare.
Vi har skapat den plattform vi behöver för att bygga ett betydligt större bolag” säger Peter
Vallenthin, styrelseordförande på e-logistik.

e-logistik lager finns i Götene och omfattar nu 10 000 kvm med option på ytterligare 2 000
kvm vilket beräknas avropas senast i början av hösten. Säljkontor finns i Göteborg samt
returhubb i Tyskland genom partnerskap. Ytterligare lager i Sverige och fler returhubbar
internationellt är något som nu utvärderas utifrån växande flöden och kunders behov.

De kunder som går särskilt bra är s.k. DNVB – Digital Native Vertical Brands d.v.s. ehandelsföretag
bolag med egna produkter och egen digital försäljning, utan mellanled, som
på kort tid lyckas växa internationellt. Marknadsföringen av dessa typer av bolag sker i regel
med en kombination av influencers och mer traditionell nätreklam” fortsätter Jonas Hamrén
Berggren, VD på e-logistik

Övergripande ekonomiska målet för i 2020 är att passera 100 Mkr i omsättning och nå
resultat EBIT om minst 3%. e-logistik har idag 40 anställda.

Related Articles