Elbussar intar snart Göteborg

Volvo Bussar har fått den hittills största enskilda ordern på elbussar i Europa, och kommer att leverera 157 eldrivna ledbussar till Transdev med start 2020. Bussarna kommer att gå i trafik på ett flertal busslinjer i Göteborg. 

I dag blev det klart att 157 elbussar från Volvo kommer att tjäna som stadsbussar i Göteborgs kollektivtrafik. Transdev, som ska driva trafiken, har erfarenhet från andra städer i Europa som gjort omställningen till eldrift. Samtliga bussar kommer att vara av den nyligen lanserade modellen 7900 Volvo Electric Articulated, med plats för 150 resenärer och en energiförbrukning som är 80 procent lägre än för motsvarande dieselbuss. Bussarna kommer att laddas vid snabbladdningsstationer utmed linjesträckningen, så kallad OppchargeTM.
”För oss som mobilitetsföretag är det viktigt att hela tiden kunna erbjuda resenärerna en bra service och funktionella fordon, men det är också viktigt att våra förare har en bra arbetsmiljö. Nya bussar och särskilt de tysta elbussarna ger inte bara renare städer utan förbättrar även arbetsmiljön, säger Gunnar Schön vd Transdev Sverige, i en presskommentar.

Elektromobilitet och hållbar kollektivtrafik är i dag ett viktigt område för Volvo Bussar, som vill tänka i systemperspektiv för städer, fordon, tjänster och laddinfrastruktur.
”Denna stora order bekräftar att elbussar redan i dag är en i alla avseenden hållbar och ekonomisk lösning för krävande kollektivtrafik med hög kapacitet”, säger Håkan Agnevall, vd på Volvo Bussar i en presskommentar.

Related Articles