Sveriges första varumärke inom rörlig bild visualiserar koldioxidavtryck

Sveriges första varumärke inom rörlig bild visualiserar koldioxidavtryck 1

Mats Huss är först i Sverige med en godkänd varumärkesansökan inom rörlig bild, ett så kallat rörelsemärke. Tillsammans med konceptutvecklare och art director Karl-Fredrik Johnfors har han utvecklat konceptet Global Footprint Level för att visualisera företags, organisationers och privatpersoners koldioxidavtryck. De valde att registrera och skydda just ett rörelsemärke för att skydda idé och koncept, något som Mats Huss tidigare upplevt svårigheter med.

– I de flesta fall när man pratar om koldioxidavtryck pratar man om hur mycket som släpps ut. Vi vill göra tvärtom. Därför har vi utvecklat ett belönande rörelsemärke som visualiserar hur bra företags och organisationers hållbarhetsarbete avseende koldioxid är och även tar tempen på hur hållbart privatpersoner lever. Rörelsemärket är tänkt att exponeras via våra kunders digitala och analoga plattformar, säger Mats Huss.

EU:s nya varumärkesdirektiv, som trädde i kraft 1 januari i år, innebar bland annat att kravet på att varumärket ska kunna återges grafiskt, till exempel med en logotyp i tryck, togs bort.

– Den här modernare lagstiftningen har öppnat upp helt nya möjligheter att skydda värdefull media och teknik, som fler behöver få upp ögonen för. Att skydda de här värdefulla tillgångarna kan vara en förutsättning för att företag ska kunna etablera sig i Sverige, innan de ger sig ut på en större marknad, säger Håkan Ekdahl, enhetschef design- och varumärkesavdelningen på PRV.

Related Articles